• روز جهانی سالمند1396 ،  آینده ای بهتر با مشارکت سالمندان

  • هفته ملی سلامت بانوان 1396 - ورزش نسخه رایگان سلامت زنان

  • آقای دکتر طلوعی رئیس مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

Loading

اخـــبار واطـــــــلاعیه ها:

 ورود به سامانه سیب

اخبار واطلاعیه ها:

آقای دکتر طلوعی رئیس مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

آقای دکتر طلوعی بعنوان رئیس مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه منصوب گردید

دریافت فیش حقوق کارکنان شاغل همکاران عزیز جهت دریافت فیش حقوق و راهنمای استفاده از سامانه مربوطه اینجاکلیک کنید
مسابقه ورزشی به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان ایران 2  برگزاری مسابقه ورزشی به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان ایران جهت کارکنان دانشکده بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه
   

شناسنامه شاخص های پنل مدیریت سلامت:

   اهم فعالیتهای ستاد مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه در هفته ملی کودک سال 1396
جلسه هفته سلامت بانوان ایرانی جلسه درون بخشی هفته ملی سلامت بانوان ایران برگزار شد
جلسه برون بخشی هفته ملی سلامت بانون ایران1396 6 جلسه برون بخشی هفته ملی سلامت بانون ایران با حضور نمایندگان ادارات  شهرستان کرمانشاه برگزار گردید.
18 جلسه درون بخشی هفته ملی سلامت بانوان با حضور همکاران ستاد مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار گردید
هفته ملی کودک برگزاری جلسه درون و برون بخشی هفته ملی کودک
جلسه نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو 4  برگزاری جلسه آموزشی جهت کارشناسان بهداشت شهرستان کرمانشاه با حضور ریاست نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو
   24 لغایت 30 مهر ماه 1396 - هفته سلامت روان
مرکز حافظیه  برخی از فعالیت های واحد سلامت خانواده مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه به مناسبت هفته سالمند:
مراقبت زائرین حج 7 مراقبت زائرین حج تمتع در مرز هوایی فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه
جلسه توجیهی ایراپن و سامانه سیب  جلسه توجیهی ایراپن و سامانه سیب جهت پزشکان
خدمات بهداشتی در اربعین حسینی جلسات هماهنگی خدمات بهداشتی در اربعین حسینی(ع) برگزار گردید
کارگاه نمونه برداری مواد غذایی  8 کارگاه نمونه برداری مواد غذایی درمرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار شد 
مطالب مرتبط با سلامت دانش آموزان  برخی مطالب مرتبط با سلامت دانش آموزان به بهانه نزدیک شدن فصل بازگشایی مدارس
 

بایــــگانی اخبـــار مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

 

 

 

 بایــــگانی اخبـــار مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه     

  آدرس مرکز بهداشت کرمانشاه روی نقشه