درباره مرکزخدمات جامع سلامت روستایی سیدیعقوب

 

  

 

مرکزخدمات جامع سلامت روستایی سیدیعقوب

 آدرس : شهرستان کرمانشاه ، کیلومتر 17 جاده اسلام آباد غرب، روستای قمشه سید یعقوب 

کد پستی ده رقمی : 6713113357

تلفن تماس :08358244033

تعداد خانه های بهداشت تابعه  این مرکز :  9 واحد

واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت دراین مرکز:

واحدبهداشت خانواده
واحد بهداشت محیط
واحد بهداشت حرفه ای
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها
واحد مامایی

 واحدهای درمانی ارائه کننده خدمات در این مرکز:

پزشک عمومی
داروخانه

خانه های بهداشت تابعه مرکزسلامت جامعه روستایی سیدیعقوب: