درباره ستادهماهنگی وطرح وگسترش مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه :

نام کارشناس مسئول: آقای مهندس حمیدرضا رستمی پور

آدرس پست های الکترونیک ستادهماهنگی وطرح وگسترش مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه: hcokc_tg@kums.ac.ir

شماره تلفن تماس با واحد طرح وگسترش مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه:  37276636- 083

////////////////////////////////////////////////////////

رئوس فعالیتهای واحد طرح وگسترش:  
  

دستورالعمل های مربوط به برنامه های واحد طرح وگسترش شبکه:

جهت مشاهده دستورالعمل های مربوط به برنامه های واحد طرح وگسترش شبکه لطفا" اینجا کلیک کنید

آلبوم تصویری برنامه های واحــــدطـــــــرح وگـستــــرش:

برای مشاهده آلبوم تصویری برنامه های واحد طرح  وگسترش  لطفا" اینجا کلیک کنید