دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / مراکزسلامت شهری / مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شبانه روزی کوزران

درباره مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شبانه روزی کوزران

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کوزران  


آدرس : شهرستان کرمانشاه ، کوزران ،بلوار امام خمینی(ره) ،روبروی بانک کشاورزی

کد پستی ده رقمی : 6768137166

تلفن تماس :34662184 -083

تعداد خانه های بهداشت تابعه  این مرکز : 17واحد

 

واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت دراین مرکز:

واحدبهداشت خانواده
واحد بهداشت محیط
واحد بهداشت حرفه ای
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون
واحد مامایی

 واحدهای درمانی ارائه کننده خدمات در این مرکز:

پزشک عمومی
داروخانه
تزریقات وپانسمان
واحد آزمایشگاه
واحد دندانپزشکی
خانه های بهداشت تابعه درباره مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شبانه روزی کوزران :