درباره مرکز خدمات جامع سلامت شهری شهری صادقیه وخدماتی که دراین مرکز ارائه می گردد:

آدرس: کرمانشاه ، خیابان اصلی شهرک صادقیه ، کوچه صداقت ، روبروی مسجد حضرت امام جعفر صادق(ع) ، پلاک  6
   
کد پستی ده رقمی :    6717816839

شماره تلفن تماس:   08337262112واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت دراین مرکز:

 
واحدبهداشت خانواده
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون
واحد مامایی
 واحدهای درمانی ارائه کننده خدمات در این مرکز:
پزشک عمومی
نام واحدهای اداری این مرکز:
واحد اسناد پزشکی
واحد پذیرش