درباره مرکز خدمات جامع سلامت روستایی سراب نیلوفر

 

 

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی سراب نیلوفر


آدرس : شهرستان کرمانشاه ،جاده کوزران ،بخش بالادربند ، روستای سراب نیلوفر

کد پستی ده رقمی : ----

تلفن تماس :08334672264

تعداد خانه های بهداشت تابعه  این مرکز :  9واحد
 

واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت دراین مرکز:

واحدبهداشت خانواده
واحد بهداشت محیط
واحد بهداشت حرفه ای
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون
واحد مامایی

 واحدهای درمانی ارائه کننده خدمات در این مرکز:

پزشک عمومی
داروخانه

خانه های بهداشت تابعه مرکزسلامت جامعه روستایی سراب نیلوفر :