تعداد بازدیدکنندگان

۴۹ نفر
۳۵,۳۱۲,۲۹۵ نفر
۸,۷۵۶ نفر
۴۱,۹۰۶ نفر
۱۶ شهریور ۱۴۰۰
۲۴,۱۶۴ نفر

اطلاعات مربوط به کاربر

3.238.117.130
Other
USA
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۱/۳۰ ۱,۱۴۳   کاربر ۱,۲۲۵   صفحه
۰۱/۲۹ ۴,۱۸۱   کاربر ۴,۶۳۲   صفحه
۰۱/۲۸ ۲,۶۶۸   کاربر ۳,۰۹۸   صفحه
۰۱/۲۷ ۴,۹۹۹   کاربر ۵,۷۱۲   صفحه
۰۱/۲۶ ۴,۳۶۵   کاربر ۵,۱۱۹   صفحه
۰۱/۲۵ ۴,۰۷۱   کاربر ۴,۷۸۶   صفحه
۰۱/۲۴ ۲,۳۹۴   کاربر ۲,۷۹۰   صفحه
۰۱/۲۳ ۱,۹۱۹   کاربر ۲,۲۱۵   صفحه
۰۱/۲۲ ۱,۷۸۰   کاربر ۲,۰۷۹   صفحه
۰۱/۲۱ ۲,۹۰۵   کاربر ۳,۶۴۴   صفحه
۰۱/۲۰ ۴,۰۲۹   کاربر ۴,۸۸۴   صفحه
۰۱/۱۹ ۵,۶۲۹   کاربر ۶,۴۰۰   صفحه
۰۱/۱۸ ۴,۷۹۷   کاربر ۵,۴۶۴   صفحه
۰۱/۱۷ ۲,۵۴۱   کاربر ۲,۷۸۸   صفحه
۰۱/۱۶ ۲,۵۴۲   کاربر ۲,۹۱۰   صفحه
۰۱/۱۵ ۲,۲۹۳   کاربر ۲,۶۳۳   صفحه
۰۱/۱۴ ۲,۰۷۳   کاربر ۲,۵۵۰   صفحه
۰۱/۱۳ ۱,۲۷۹   کاربر ۱,۶۷۳   صفحه
۰۱/۱۲ ۱,۱۹۸   کاربر ۱,۳۹۷   صفحه
۰۱/۱۱ ۱,۴۵۸   کاربر ۱,۷۸۵   صفحه
۰۱/۱۰ ۱,۳۷۱   کاربر ۱,۵۶۱   صفحه
۰۱/۰۹ ۱,۴۴۷   کاربر ۱,۷۱۱   صفحه
۰۱/۰۸ ۱,۷۸۵   کاربر ۲,۱۱۹   صفحه
۰۱/۰۷ ۱,۶۹۲   کاربر ۲,۰۸۷   صفحه
۰۱/۰۶ ۱,۷۰۲   کاربر ۲,۱۴۵   صفحه
۰۱/۰۵ ۱,۸۹۹   کاربر ۲,۶۳۶   صفحه
۰۱/۰۴ ۱,۷۹۰   کاربر ۲,۱۴۷   صفحه
۰۱/۰۳ ۹۷۱   کاربر ۱,۱۱۶   صفحه
۰۱/۰۲ ۹۲۲   کاربر ۱,۰۶۵   صفحه
۰۱/۰۱ ۸۳۹   کاربر ۹۵۶   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۱۰۲,۸۳۰ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۷۱,۴۷۱ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۴۱,۹۲۱ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۲۸,۳۶۵ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۲۵,۸۲۰ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۲۶,۵۸۳ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۳۵,۲۵۳ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۷۰,۶۹۹ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۹۳,۰۲۴ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲۵۹,۱۶۵ ۸ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲۷۳,۳۴۳ ۸ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲۷۲,۸۱۵ ۸ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲۴۸,۱۷۳ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲۰۷,۰۵۰ ۶ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۶۶,۴۰۲ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۴۴,۰۳۷ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۳۴,۳۰۶ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۳۱,۶۵۰ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۳۲,۶۱۱ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۳۳,۳۴۸ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۱۳۹,۲۷۳ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۴۴,۷۴۵ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۱۴۴,۱۹۶ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۳۳,۲۹۷ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱۱,۵۷۹,۱۰۰ ۳۳ %
SWE
SWE
۶,۹۸۵,۹۸۴ ۲۰ %
USA
USA
۴,۶۱۵,۵۰۱ ۱۳ %
ZZZ
نامشخص
۲,۸۰۷,۲۶۲ ۸ %
ROM
ROM
۲,۰۲۱,۳۷۶ ۶ %
DEU
DEU
۲,۰۰۴,۳۸۶ ۶ %
POL
POL
۱,۶۰۰,۹۰۴ ۵ %
CAN
CAN
۷۸۰,۳۲۰ ۲ %
CHN
CHN
۴۵۹,۷۸۸ ۱ %
RUS
RUS
۳۷۵,۱۳۲ ۱ %
JPN
JPN
۳۵۸,۸۴۰ ۱ %
GBR
GBR
۳۵۵,۵۱۱ ۱ %
DNK
DNK
۱۸۵,۹۸۰ ۱ %
UKR
UKR
۱۰۶,۵۶۸ ۰ %
FRA
FRA
۹۶,۲۱۸ ۰ %
NLD
NLD
۹۴,۲۸۸ ۰ %
TUR
TUR
۹۲,۴۸۶ ۰ %
AUS
AUS
۸۷,۴۱۰ ۰ %
ESP
ESP
۶۲,۳۵۸ ۰ %
SEN
SEN
۵۶,۹۸۵ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱,۹۴۹,۴۹۱ ۸۱ %
Firefox
Firefox
۲۲۲,۴۶۴ ۹ %
Safari
Safari
۱۲۵,۳۸۰ ۵ %
Other
Other
۳۱,۳۹۲ ۱ %
Edge
Edge
۱۲,۵۲۲ ۱ %
Mozilla
Mozilla
۱۲,۳۹۲ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۹,۲۹۲ ۰ %
IE 11.0
IE 11.0
۹,۲۱۱ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۹,۱۱۸ ۰ %
Opera
Opera
۸,۳۸۸ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۹۰۳ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۷۴۹ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۷۳۲ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۱,۵۶۲,۷۷۷ ۶۸ %
Windows 10 ۲۵۲,۷۶۴ ۱۱ %
Windows 7 ۲۴۷,۶۷۷ ۱۱ %
iOS ۱۲۰,۸۷۲ ۵ %
Other ۳۷,۰۹۹ ۲ %
Windows 8 ۲۹,۶۷۰ ۱ %
Android ۲۳,۹۹۰ ۱ %
XP ۶,۰۱۳ ۰ %
Vista ۵,۴۴۸ ۰ %
Windows 2003 ۲۰۸ ۰ %
FreeBSD ۳ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
هفته سلامت ۳۹۶
مرکز بهداشت کرمانشاه ۳۴۰
https://khc.kums.ac.ir/fa/centralunits/publichealth/samaneh1390 ۳۲۱
سامانه مهندسی مشاغل وزارت بهداشت ۳۰۷
هفته بهداشت روان ۲۵۳
سامانه مهندسی مشاغل ۲۲۴
samanehjmb.behdasht.gov.ir/samane/defult.aspx ۱۷۴
روز بهورز ۱۴۹
هفته سلامت روان ۱۴۲
مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه ۱۳۵
https://khc.kums.ac.ir/fa/home/monasebathaibehdashti/mentalhealthweek ۱۲۶
مهندسی مشاغل وزارت بهداشت ۱۲۵
https://khc.kums.ac.ir/fa/news/27260/سامانه-ارتقاء-رتبه-شغلی-به-سامانه-مهندسی-مشاغل-وزارت-بهداشت-تغییر-یافته ۱۲۳
https://khc.kums.ac.ir/fa/news/50340/درباره-بیماری-وبا-راههای-انتقال-علائم-و-راههای-پیشگیری-از-ابتلا-به-آن ۱۲۳
سامانه جامع بازرسی ۱۲۲
سامانه جامع بازرسی بهداشت محیط ۱۱۴
سامانه سیب کرمانشاه ۱۱۰
روز جهانی ماما ۱۰۹
جواب آزمایش ۱۰۶
https://khc.kums.ac.ir/fa/home/monasebathaibehdashti/weekhealth ۱۰۶
samanehjmb behdasht ir samane default aspx ۹۴
ایراپن ۹۴
هفته سلامت مردان ۹۴
https://khc.kums.ac.ir/fa/centralunits/occupationalhealth/laws/lawhealth ۹۱
kums.ac.ir ۸۶
مهندسی مشاغل ۸۰
https://khc.kums.ac.ir/fa/home/link ۷۸
روز جهانی غذا ۷۴
https://khc.kums.ac.ir/fa/centralunits/diseases/educationalmaterials/crimeancongofever ۷۴
روز جهانی بهداشت محیط ۷۱
https://khc.kums.ac.ir/fa/toseiebehdashti/diarrhea ۷۱
روز سالمند ۷۰
https://khc.kums.ac.ir/fa/plans/centers ۷۰
مراکز تست کرونا کرمانشاه ۶۸
سفیران سلامت ۶۷
سامانه سامح وزارت بهداشت ۶۶
sameh.behdasht.gov.ir ۶۵
مراکز تست کرونا در کرمانشاه ۶۲
روز جهانی سالمندان ۶۰
فیش حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۵۹
https://khc.kums.ac.ir/fa/home/monasebathaibehdashti/oldman ۵۹
بیمه تکمیلی ۵۸
https://khc.kums.ac.ir/fa/home/monasebathaibehdashti/wcd ۵۸
روز ماما ۵۶
http://samanehjmb.behdasht.gov.ir/Samane/default.aspx ۵۶
هفته سلامت بانوان ۵۵
هفته بهداشت ۵۴
samanehjmb behdasht gov ir ۵۳
هفته دیابت ۵۰
samanehjmb.behdasht.gov.ir ۵۰