تعداد بازدیدکنندگان

۲۷ نفر
۲۵,۳۹۱,۸۲۵ نفر
۱۱,۵۱۹ نفر
۱۶,۸۸۲ نفر
۱۶ شهریور ۱۴۰۰
۲۴,۱۶۴ نفر

اطلاعات مربوط به کاربر

3.238.134.157
Other
USA
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۱/۰۶ ۶۸۰   کاربر ۱,۰۱۹   صفحه
۰۱/۰۵ ۱,۰۶۹   کاربر ۱,۴۳۰   صفحه
۰۱/۰۴ ۱,۰۰۸   کاربر ۱,۰۸۳   صفحه
۰۱/۰۳ ۷۶۶   کاربر ۸۸۰   صفحه
۰۱/۰۲ ۶۷۸   کاربر ۷۹۲   صفحه
۰۱/۰۱ ۵۹۰   کاربر ۶۵۲   صفحه
۱۲/۲۹ ۵۶۷   کاربر ۷۷۴   صفحه
۱۲/۲۸ ۱,۲۴۴   کاربر ۱,۵۵۱   صفحه
۱۲/۲۷ ۲,۲۷۴   کاربر ۲,۵۷۵   صفحه
۱۲/۲۶ ۵۶۲   کاربر ۶۴۷   صفحه
۱۲/۲۵ ۴۲۱   کاربر ۶۷۵   صفحه
۱۲/۲۴ ۵۹۰   کاربر ۸۹۰   صفحه
۱۲/۲۳ ۱,۳۶۰   کاربر ۱,۶۶۹   صفحه
۱۲/۲۲ ۱,۵۷۵   کاربر ۲,۰۱۳   صفحه
۱۲/۲۱ ۱,۵۳۵   کاربر ۱,۸۷۰   صفحه
۱۲/۲۰ ۱,۴۸۱   کاربر ۱,۸۴۹   صفحه
۱۲/۱۹ ۸۵۴   کاربر ۹۹۳   صفحه
۱۲/۱۸ ۱,۳۱۳   کاربر ۱,۵۴۶   صفحه
۱۲/۱۷ ۱,۰۳۷   کاربر ۱,۳۲۲   صفحه
۱۲/۱۶ ۱,۹۶۴   کاربر ۲,۲۳۴   صفحه
۱۲/۱۵ ۲,۰۸۹   کاربر ۲,۵۴۷   صفحه
۱۲/۱۴ ۱,۶۷۴   کاربر ۲,۱۱۷   صفحه
۱۲/۱۳ ۱,۸۷۳   کاربر ۲,۴۶۹   صفحه
۱۲/۱۲ ۱,۱۳۱   کاربر ۱,۲۹۵   صفحه
۱۲/۱۱ ۱,۰۲۹   کاربر ۱,۴۷۰   صفحه
۱۲/۱۰ ۱,۴۰۸   کاربر ۲,۰۹۷   صفحه
۱۲/۰۹ ۱,۶۶۶   کاربر ۲,۲۴۲   صفحه
۱۲/۰۸ ۱,۶۷۸   کاربر ۲,۲۶۲   صفحه
۱۲/۰۷ ۱,۰۹۰   کاربر ۱,۴۶۰   صفحه
۱۲/۰۶ ۳۱۰   کاربر ۵۵۰   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۶۹,۰۲۵ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۵۰,۰۹۶ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۲۸,۶۲۷ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۹,۷۵۱ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۱۷,۹۸۵ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۱۸,۸۷۶ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۲۳,۳۱۲ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۴۵,۸۹۷ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۳۰,۵۳۶ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۷۷,۵۰۲ ۸ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۸۸,۵۳۲ ۸ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۹۰,۷۰۲ ۹ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۷۶,۷۵۴ ۸ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۴۴,۸۸۲ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۱۳,۳۰۳ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۹۷,۴۶۳ ۴ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۹۰,۹۷۱ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۸۹,۱۷۲ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۸۸,۴۸۵ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۸۷,۷۱۳ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۹۱,۹۳۳ ۴ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۹۴,۷۱۲ ۴ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۹۴,۷۶۵ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۸۸,۹۵۴ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۸,۳۹۴,۶۳۲ ۳۴ %
SWE
SWE
۶,۹۷۶,۲۲۸ ۲۸ %
USA
USA
۲,۳۱۸,۷۴۳ ۹ %
ZZZ
نامشخص
۲,۱۲۲,۲۸۱ ۸ %
ROM
ROM
۱,۵۸۴,۹۰۵ ۶ %
DEU
DEU
۱,۳۱۶,۹۶۰ ۵ %
POL
POL
۴۱۶,۷۴۵ ۲ %
JPN
JPN
۳۵۶,۱۷۸ ۱ %
CHN
CHN
۲۸۴,۶۳۵ ۱ %
GBR
GBR
۲۸۴,۰۸۰ ۱ %
RUS
RUS
۲۶۷,۰۲۷ ۱ %
DNK
DNK
۱۲۸,۵۶۰ ۱ %
UKR
UKR
۸۳,۹۶۶ ۰ %
TUR
TUR
۸۲,۹۴۴ ۰ %
CAN
CAN
۷۴,۶۳۴ ۰ %
FRA
FRA
۷۴,۰۵۳ ۰ %
AUS
AUS
۶۳,۷۲۴ ۰ %
SEN
SEN
۵۶,۹۲۷ ۰ %
NLD
NLD
۴۹,۳۶۶ ۰ %
ESP
ESP
۴۳,۲۰۷ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۱,۱۸۹,۱۲۵ ۷۷ %
Firefox
Firefox
۱۸۹,۵۴۸ ۱۲ %
Safari
Safari
۸۷,۲۹۸ ۶ %
Other
Other
۲۸,۴۰۴ ۲ %
Mozilla
Mozilla
۱۲,۰۴۱ ۱ %
IE 9.0
IE 9.0
۹,۲۸۹ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۹,۰۴۴ ۱ %
IE 11.0
IE 11.0
۸,۹۸۱ ۱ %
Edge
Edge
۶,۹۰۴ ۰ %
Opera
Opera
۵,۹۹۲ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۹۰۰ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۷۳۸ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۷۲۷ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۹۱۷,۰۴۶ ۶۳ %
Windows 7 ۲۲۸,۶۶۹ ۱۶ %
Windows 10 ۱۳۲,۸۵۹ ۹ %
iOS ۸۴,۰۴۵ ۶ %
Other ۳۲,۹۰۷ ۲ %
Windows 8 ۲۶,۴۴۷ ۲ %
Android ۱۸,۸۴۳ ۱ %
XP ۵,۸۰۶ ۰ %
Vista ۴,۸۲۲ ۰ %
Windows 2003 ۲۰۵ ۰ %
FreeBSD ۳ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
هفته سلامت ۳۹۰
مرکز بهداشت کرمانشاه ۳۳۶
سامانه مهندسی مشاغل وزارت بهداشت ۳۰۱
هفته بهداشت روان ۲۵۰
سامانه مهندسی مشاغل ۲۰۸
samanehjmb.behdasht.gov.ir/samane/defult.aspx ۱۷۴
روز بهورز ۱۴۷
هفته سلامت روان ۱۴۰
مهندسی مشاغل وزارت بهداشت ۱۲۲
سامانه جامع بازرسی ۱۲۲
سامانه جامع بازرسی بهداشت محیط ۱۱۴
روز جهانی ماما ۱۰۸
سامانه سیب کرمانشاه ۱۰۰
مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه ۹۹
جواب آزمایش ۹۸
samanehjmb behdasht ir samane default aspx ۹۴
هفته سلامت مردان ۹۴
https://khc.kums.ac.ir/fa/centralunits/publichealth/samaneh1390 ۹۱
ایراپن ۸۹
kums.ac.ir ۸۶
مهندسی مشاغل ۷۹
روز جهانی غذا ۷۴
https://khc.kums.ac.ir/fa/news/27260/سامانه-ارتقاء-رتبه-شغلی-به-سامانه-مهندسی-مشاغل-وزارت-بهداشت-تغییر-یافته ۷۰
روز جهانی بهداشت محیط ۶۹
مراکز تست کرونا کرمانشاه ۶۸
روز سالمند ۶۷
sameh.behdasht.gov.ir ۶۴
سفیران سلامت ۶۲
مراکز تست کرونا در کرمانشاه ۶۲
سامانه سامح وزارت بهداشت ۶۰
روز جهانی سالمندان ۵۹
فیش حقوقی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۵۹
بیمه تکمیلی ۵۸
https://khc.kums.ac.ir/fa/home/monasebathaibehdashti/mentalhealthweek ۵۸
روز ماما ۵۶
http://samanehjmb.behdasht.gov.ir/Samane/default.aspx ۵۶
هفته بهداشت ۵۴
هفته سلامت بانوان ۵۴
samanehjmb behdasht gov ir ۵۳
samanehjmb.behdasht.gov.ir ۵۰
هفته بهداشت و روان ۴۹
structure.behdasht.gov.ir ۴۷
سنجش دانش آموزان پایه اول ۴۶
روز بهداشت محیط ۴۶
هفته سالمند ۴۶
روز جهانی بهداشت حرفه ای ۴۶
سامانه آذرخش کرمانشاه ۴۶
روز جهانی قلب ۴۴
سامانه الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۴۴
روز جهانی بهداشت ۴۳