درباره مرکز خدمات جامع سلامت شهری ظفر وخدماتی که دراین مرکز ارائه می گردد:

   مرکز خدمات جامع سلامت شهری ظفر


آدرس: کرمانشاه ،  ایستگاه 2 شهرک ظفر ،جنب آژانس همایون ،بر خیابان 25 متری

کد پستی ده رقمی :    6717784191

شماره تلفن تماس:  08334321579 


واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت دراین مرکز:

واحدبهداشت خانواده
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون
واحد مامایی