درباره مرکزخدمات جامع سلامت روستایی بانگنجاب:

      

مرکزخدمات جامع سلامت روستایی بانگنجاب

 

آدرس :  جاده کرمانشاه - اسلام آباد غرب، کیلومتر 6 جاده چهار زبر - کوزران ، روستای بانگنجاب
    
کد پستی ده رقمی :   6719173136
    
تلفن تماس : 58241163
       
تعداد خانه های بهداشت تابعه  این مرکز : 5 واحد
  

واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت دراین مرکز:
واحدبهداشت خانواده
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها
واحد بهداشت محیط ، حرفه ای و مدارس
واحد مامایی
 واحدهای درمانی ارائه کننده خدمات در این مرکز:
پزشک عمومی
داروخانه

 
خانه های بهداشت تابعه مرکزسلامت جامعه روستایی بانگنجاب :