درباره واحدآموزش سلامت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه :

آموزشگاههای دارای مجوزآموزش بهداشت اصناف( بهداشت محیط)

 

نام کارشناس مسئول: آقای محمد حسین پایکوب - کارشناس بهداشت عمومی
      
درباره واحدآموزش سلامت ، فعالیتها وبرنامه های آن :

فهرست اخبار واحــــــدآمـــــــوزش ســـــلامت:

مطالب آموزشی و آیین نامه ها و دستورالعمل ها ی آموزش سلامت

موضوعات آموزشی از پایگاه خبری اطلاع رسانی وزارت بهداشت و آوای سلامت :

         
کتابخانه سلامت دانستنی های سلامت

پیام های سلامت

فیلم سلامت
دیرین دیرین سلامت بسته های اطلاعاتی آموزشی رسانه های خودمراقبتی اینفوگرافی سلامت