درباره مرکز خدمات جامع سلامت شهری جعفرآباد و خدماتی که دراین مرکز ارائه می گردد:

مرکز خدمات جامع سلامت شهری جعفرآباد

 

مرکز خدمات جامع سلامت شهری جعفرآباد

آدرس : کرمانشاه ، جعفرآباد  ،انتهای خیابان ملت،جنب پاسگاه نیروی انتظامی

(مشاهده موقعیت مکانی روی نقشه پارسی جو  )

شماره تلفن های  تماس :  08338421492 (مسئول مرکز)   و     08338421493(بهداشت محیط وخانواده)


 واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت این مرکز:

واحدبهداشت خانواده
واحد بهداشت محیط
واحد  پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون
واحد مامایی

 واحدهای ارائه کننده خدمات درمانی این مرکز:

پزشک عمومی
آزمایشگاه
دندانپزشکی
داروخانه

نام واحدهای اداری این مرکز:

واحد اسناد پزشکی
واحد پذیرش