دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / مراکزسلامت شهری / مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شبانه روزی هلشی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شبانه روزی هلشی:


آدرس : شهرستان کرمانشاه ، شهر هلشی

کد پستی ده رقمی :

تلفن تماس :

تعداد خانه های بهداشت تابعه  این مرکز : 17واحد

 

واحدهای بهداشتی ارائه کننده خدمت دراین مرکز:

واحدبهداشت خانواده
واحد بهداشت محیط
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها و واکسیناسیون
واحد مامایی

 واحدهای درمانی ارائه کننده خدمات در این مرکز:

پزشک عمومی
داروخانه
تزریقات وپانسمان
واحد آزمایشگاه
خانه های بهداشت تابعه درباره مرکزسلامت جامعه شهری روستایی شبانه روزی هلشی: