آموزش پیشگیری از کرونا ویروسهرخانه یک پایگاه سلامت

سامانه های آنلاین ویژه کارکنان

ویژه مراجعین(ارباب رجوع)

مطالب آموزشی

مناسبتهای بهداشتی

تحول نظام سلامت

قوانین وآیین نامه ها

مجمع خیرین سلامت

اخبار فرهنگ سلامت

پیوندهای سلامت

دانلودنرم افزار

 
 

جوابدهی اینترنی آزمایشات سامانه تلفنی رایگان 190

اپلیکیشن های سلامت

ترویج مصرف درست نمکدرباره دیابت

درباه خودمراقبتی

درباره ایدز/اچ آی وی

خطر سنجی بیماری های قلبی عروقی وسرطان

 
برگزاری اولین کمیته آموزش و اطلاع رسانی با حضور ادارت عضو در طرح شهید سردار سلیمانی
اولین کمیته آموزش و اطلاع رسانی با حضور ادارت عضو در طرح شهید سردار سلیمانی در مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار گردید.
تشکیل جلسه آموزشی و توجیهی طرح شهید حاج قاسم سلیمانی جهت مسئولین مراکز خدمات جامع سلامت روستایی و مسئولین حوزه های مقاومت بسیج  عشایری
در روز چهار شنبه 12 آذر ماه 1399 جلسه آموزشی/تو جیهی با حضور مسئولین و ماماهای مراکز خدمات جامع سلامت روستایی و جناب سرهنگ موسوی فرمانده سپاه عشایری به همراه مسئولین حوزه مقاومت بسیج عشایری مناطق روستایی در سالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزار گردید.
اجرای مانور نمادین تیم های نظارتی طرح شهید سلیمانی در مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه
در روز سه شنبه 11 آذرماه 1399 مانور نمادین تیم های نظارتی در قالب بازرسین بهداشت محیط و حرفه ا ی و اعضای تیم شامل داوطلبین هلال احمر و نیروهای بسیج در مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار گردید.
تشکیل جلسه آموزشی و توجیهی طرح شهید حاج قاسم سلیمانی جهت مسئولین مراکز خدمات جامع سلامت شهری
در روز سه شنبه 11 آذر ماه 1399 یک دوره جلسه آموزشی جهت مسئولین مراکز خدمات جامع سلامت شهری / مسئولین فنی مناطق 10 گانه و کارشناسان آزمایشگاه در سالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزار گردید.
حضور تیم آموزش و اطلاع رسانی در نشست تیم های حمایتی در تاریخ 11 و 12 آذر ماه
به گزارش مسئول آموزش و اطلاع رسانی کرونا مرکز بهداشت ،به همت ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان کرمانشاه و مقاومت بسیج عشایری استان دو دوره جلسه آموزش / توجیهی یک روزه در تاریخهای 11 و 12 آذر ماه جهت تیم های حمایتی طرح سردار شهید سلیمانی در حسینیه ثارالله تیپ نبی اکرم برگزار گردید.
حضور مهندس رنجبر فرماندار شهرستان کرمانشاه در وبینار مدیریت قرارگاه استانی طرح شهید سلیمانی
در روز سه شنبه 11 آذر ماه 1399 مهندس رنجبر در وبینار مدیریت قرارگاه استانی طرح شهید سلیمانی به همراه دکتر طلوعی ریاست مرکز بهداشت ، سرهنگ بهشتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان کرمانشاه ، سرهنگ موسوی فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج عشایری شرکت نمودند.
تشکیل دوازدهمین جلسه مدیریت اپیدمی کووید -19 در گام چهارم
در روز دوشنبه 10 آذر ماه 1399 دوازدهمین جلسه مدیریت اپیدمی کووید 19 در گام چهارم با حضور کارشناسان گروه آموزش و اطلاع رسانی در دفتر ریاست مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار گردید.
تشکیل یازدهمین جلسه مدیریت اپیدمی کووید -19 در گام چهارم
در روز دوشنبه 10 آذر ماه 1399 یازدهمین جلسه مدیریت اپیدمی کووید 19 در گام چهارم با حضور کارشناسان مسئول گروه بهداشت حرفه ایی و بهداشت محیط در دفتر ریاست مرکز بهداشت برگزار گردید.
تشکیل چهارمین جلسه برون بخشی با نمایندگان  سپاه ناحیه مقاومت بسیج کرمانشاه
در روز دوشنبه 10 آذر ماه 1399 چهارمین جلسه برون بخشی با مسئول اداری پشتیانی سپاه ناحیه مقاومت بسیج کرمانشاه در دفتر ریاست مرکز بهداشت برگزار گردید.
تشکیل دهمین جلسه مدیریت اپیدمی کووید 19 در گام چهارم
در روز دوشنبه 10 آذر ماه 1399 دهمین جلسه مدیریت اپیدمی کووید 19 در گام چهارم با حضور کارشناسان ستادی در دفتر ریاست مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار گردید.
تشکیل اولین کمیته آموزش و اطلاع رسانی طرح شهید حاج قاسم سلیمانی
در تاریخ 9 آذر ماه 1399 اولین کمیته شهرستانی آموزش و اطلاع رسانی طرح شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور معاون فنی مرکز بهداشت و کارشناسان ستادی در سالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزار گردید.
شروع بازدید تیم نظارت طرح شهید حاج قاسم سلیمانی ( مدیریت اپیدمی کووید 19در گام چهارم)
تیم نظارت طرح شهید حاج قاسم سلیمانی کار خودرا در شهرستان کرمانشاه آغاز نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بایگانی اخبار 
آرشیواخبار