آموزش پیشگیری از کرونا ویروس

سامانه های آنلاین ویژه کارکنان

ویژه مراجعین(ارباب رجوع)

مطالب آموزشی

مناسبتهای بهداشتی

تحول نظام سلامت

قوانین وآیین نامه ها

مجمع خیرین سلامت

اخبار فرهنگ سلامت

پیوندهای سلامت

دانلودنرم افزار

 
 

جوابدهی اینترنی آزمایشات سامانه تلفنی رایگان 190

اپلیکیشن های سلامت

ترویج مصرف درست نمکدرباره دیابت

درباه خودمراقبتی

درباره ایدز/اچ آی وی

خطر سنجی بیماری های قلبی عروقی وسرطان

 
برگزاری بیست وسومین جلسه مانیتورینگ کووید-19 مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه
درتاریخ 6 خرداد ماه 1399 بیست سومین جلسه مانیتورینگ کووید19 در دفتر ریاست مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه تشکیل گردید.
برگزاری بیست و دومین  جلسه مانیتورینگ کووید-19 شهرستان کرمانشاه
در تاریخ 99.3.1 بیست و دومین جلسه کووید-19 در دفتر ریاست مرکز بهداشت برگزار گردید.
غربالگری 370 نفر مشمولین نظام وظیفه
در روز پنجشنبه مورخه 1 خرداد ماه 1399 از مشمولین نظام وظیفه شهرستان کرمانشاه آزمایش غربالگری و تب سنجی بعمل آمد.
گزارش بیست و یکمین  جلسه مانیتورینگ کووید- 19
در تاریخ 30 اردیبهشت ماه 1399 جلسه مانیتورینگ کووید-19 در دفتر ریاست مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار گردید.
گزارش  بیستمین جلسه مانیتورینگ کووید- 19
در تاریخ 29 اردیبهشت ماه 1399 جلسه مانیتورینگ کووید -19 در دفتر ریاست مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار گردید.
گزارش  نوزدهمین جلسه مانیتورینگ کووید- 19
در تاریخ 28 اردیبهشت ماه 1399 جلسه مانیتورینگ کووید 19 در دفتر ریاست مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار گردید.
گزارش  هیجدهمین جلسه مانیتورینگ کووید -19
در تاریخ 25 اردیبهشت ماه 1399 جلسه مانیتورینگ کووید 19 در دفتر ریاست مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار گردید.
گزارش  هفدهمین جلسه مانیتورینگ کووید- 19
در تاریخ 23 اردیبهشت ماه 1399 جلسه مانیتورینگ کووید 19 در دفتر ریاست مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار گردید.
برگزاری جلسه مانیتورینگ کوید-19 شهرستان کرمانشاه
در تاریخ شانزدهم اردیبهشت 99 جلسه مانیتورینگ کوید-19 در دفتر ریاست مرکز بهداشت برگزار گردید.
پایش و ارزشیابی اجرای پروتکل های برنامه کویدو-19 در آسایشگاه های سالمندان
گروه سلامت خانواده با همکاری گروه سلامت محیط بصورت آنلاین اقدام به تکمیل چک لیست ارزیابی پیشگیری و کنترل کووید19 در مراکز شبانه روزی توانبخشی مراقبتی نمودند.
انجام 243 هزار غربالگری کووید -19 توسط 146 ماما در شهرستان کرمانشاه
سرکار خانم اقبالی مسئول واحد سلامت خانواده شهرستان به مناسبت 15 اردیبهشت روز جهانی ماما این روز را به تمامی مدافعان سلامت مادر و کودک تبریک گفتند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بایگانی اخبار 
آرشیواخبار