آموزش پیشگیری از کرونا ویروسهرخانه یک پایگاه سلامت

سامانه های آنلاین ویژه کارکنان

ویژه مراجعین(ارباب رجوع)

مطالب آموزشی

مناسبتهای بهداشتی

تحول نظام سلامت

قوانین وآیین نامه ها

مجمع خیرین سلامت

اخبار فرهنگ سلامت

پیوندهای سلامت

دانلودنرم افزار

 
 

جوابدهی اینترنی آزمایشات سامانه تلفنی رایگان 190

اپلیکیشن های سلامت

ترویج مصرف درست نمکدرباره دیابت

درباه خودمراقبتی

درباره ایدز/اچ آی وی

خطر سنجی بیماری های قلبی عروقی وسرطان

 
برگزاری دوازدهمین جلسه مدیریت شهرستانی برنامه ملی واکسیناسیون
در روز پنجشنبه 26 فروردین ماه 1400 دوازدهمین جلسه مدیریت شهرستانی برنامه ملی واکسیناسیون کرونا با حضورآقای دکتر طلوعی و اعضای کمیته شهرستانی تشکیل گردید
برگزاری یازدهمین جلسه مدیریت شهرستانی برنامه ملی واکسیناسیون کرونا
در روز چهار شنبه 25 فروردین ماه 1400 یازدهمین جلسه مدیریت شهرستانی برنامه ملی واکسیناسیون کرونا با حضورآقای دکتر طلوعی و اعضای کمیته شهرستانی تشکیل گردید
انجام مرحله دوم  واکسیناسیون  کووید -19 جهت سالمندان
در تاریخ 1400/1/25مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه اقدام به تلقیح مرحله دوم واکسن کووید -19 جهت سالمندان ساکن آسایشگاه شمیم مهر نمود.
نشست دکتر طلوعی و اعضای کمیته شهرستانی در برنامه مدیریت شهرستانی واکسیناسیون کرونا
در روز سه شنبه 24 فروردین ماه 1400 دهمین جلسه مدیریت شهرستانی برنامه ملی واکسیناسیون کرونا با حضور دکتر طلوعی و اعضای کمیته شهرستانی تشکیل گردید.
حلول رمضان مبارک باد
توصیه تغذیه ای در روزه داری- کرونا
نشست دکتر طلوعی و اعضای کمیته شهرستانی در  برنامه مدیریت  شهرستانی  واکسیناسیون کرونا
در روز دوشنبه 23 فروردین ماه 1400 نهمین جلسه مدیریت شهرستانی برنامه ملی واکسیناسیون کرونا با حضورآقای دکتر طلوعی و اعضای کمیته شهرستانی تشکیل گردید.
نشست دکتر طلوعی و اعضای کمیته شهرستانی در  برنامه مدیریت  شهرستانی  واکسیناسیون کرونا
در روز یکشنبه 22 فروردین ماه 1400 هشتمین جلسه مدیریت شهرستانی برنامه ملی واکسیناسیون کرونا با حضورآقای دکتر طلوعی و اعضای کمیته شهرستانی تشکیل گردید.
تعداد مراکز 16 ساعته تشخیص اولیه بیماری کووید 19 (کرونا)در شهرستان کرمانشاه به 5 مرکز افزایش یافته است.
ساعت کار این مراکز 8 صبح تا 22 در این مراکز و به شکل 16 ساعته در خدمت مردم باشند.
نشست دکتر طلوعی و اعضای کمیته شهرستانی جهت مدیریت اپیدمی کووید-19 و برنامه ملی واکسیناسیون کرونا
در روز شنبه 21 فروردین ماه 1400 جلسه مدیریت اپیدمی کووید-19 وهفتمین جلسه رصد برنامه ملی واکسیناسیون با حضور دکتر طلوعی و اعضای کمیته شهرستانی تشکیل گردید.
دستورالعمل انجام معاینات سلامت شغلی ابطال گردیده است
مرکز سلامت محیط و کار نامه ابطال این دستوالعمل را به مراکز اعلام نموده است
نشست دکتر طلوعی و اعضای کمیته شهرستانی جهت مدیریت اپیدمی کووید-19 و برنامه ملی واکسیناسیون کرونا
در روز پنج شنبه 19 فروردین ماه 1400 جلسه مدیریت اپیدمی کووید-19 و رصد برنامه ملی واکسیناسیون با حضور آقای دکتر طلوعی و اعضای کمیته شهرستانی تشکیل گردید.
تشکیل نشست دکتر طلوعی با تیم کارشناسی جهت آماده سازی مراکز منتخب جهت اجرای گام پنجم بسیج ملی کرونا
در روز پنج شنبه 19 فروردین ماه 1400 نشستی با حضور آقای دکتر طلوعی و تیم کارشناسی به منظور تقویت مراکز منتخب جهت اجرای گام پنجم بسیج ملی کرونا تشکیل گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بایگانی اخبار 
آرشیواخبار