سامانه های آنلاین ویژه کارکنان

ویژه مراجعین(ارباب رجوع)

مطالب آموزشی

مناسبتهای بهداشتی

تحول نظام سلامت

قوانین وآیین نامه ها

مجمع خیرین سلامت

اخبار فرهنگ سلامت

پیوندهای سلامت

دانلودنرم افزار

 
 

جوابدهی اینترنی آزمایشات

سامانه تلفنی رایگان 190

اپلیکیشن های سلامتدرباره دیابت

ترویج مصرف درست نمک

درباه خودمراقبتی

درباره ایدز/اچ آی وی

خطر سنجی بیماری های قلبی عروقی وسرطان

چهارمین کمیته علمی واحد آموزش و ارتقای سلامت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار گردید
موضوع این کمیته خود مراقبتی فردی و سازمانی و جذب سفیران سلامت بود
برگزاری کارگاه توانمند سازی و استقرار کانون سلامت محله
سرکارخانم اقبالی کارشناس مسئول گروه سلامت خانواده مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه گزارش داد:
دو دوره کارگاه آموزشی جهت مراقبین سلامت مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار گردید
مراقبین سلامت طی این دوره ها ، در خصوص بسته خدمت سالمندان آموزش داده شدند
چهل وچهارمین جلسه برنامه بیماری های غیر واگیر(ایراپن) و ارتقای سلامت برگزار شد
این جلسه در محل دفتر ریاست مرکز بهداشت کرمانشاه در 20 مرداد ماه1398تشکیل گردید .
برگزاری برنامه به مناسبت هفته جهانی شیر مادر در مراکز خدمات جامع سلامت ولیعصر و کوزران
شعار هفته جهانی شیر مادر 1398 ((" توانمندسازی والدین، تقویت تغذیه با شیر مادر؛ حال و آینده"))
کارگاه ازدواج  سالم و پایدار در جوانان برگزار گردید
این برنامه به مناسبت هفته ازدواج (18-12 مردادماه سال 1398 ) برگزار شد
برگزاری برنامه به مناسبت هفته جهانی شیر مادر در  مراکز خدمات جامع سلامت رشیدی و ماهیدشت
شعار هفته جهانی شیر مادر 1398 ((" توانمندسازی والدین، تقویت تغذیه با شیر مادر؛ حال و آینده"))
هفته ازدواج (18-12 مردادماه سال 1398 )
شعار هفته ازدواج " ازدواج آسان "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بایگانی اخبار 
آرشیواخبار