حمایت از خانواده و جوانی جمعیت:

 


حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

گزیده ای از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گزیده ای از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در خصوص حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در خصوص حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

دستورالعمل بررسی ناهنجاری های کروموزومی جنین در مادران باردار مراجعه کنندهبه متخصیصین زنان دستورالعمل بررسی ناهنجاری های کروموزومی جنین در مادران باردار مراجعه کنندهبه متخصیصین زنان

پوستر راههای پیشگیری از ناباروری پوستر راههای پیشگیری از ناباروری


حمایت از خانواده و جوانی جمعیتفیلم های آموزشی:  انجام زایمان طبیعی رایگان بیمه جهت مادر باردار مدت مرخصی زایمان مرخصی دانشجویان و طلاب
آسیب های تک فرزندی 1
آسیب های تک فرزندی 2
آسیب های تک فرزندی 3
فرزند آوری 
 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سامانه 190  
اخبار مرتبط: 
تشکیل اولین کار گروه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در فرمانداری 

                 برگزاری جلسه حمایت ازخانواده و جوانی جمعیت

                   برپایی نمایشگاه جوانی جمعیت

                 برگزاری میز خدمت در مراسم پر فیض اعتکاف در مسجد جامع کرمانشاه 

                 برگزاری میز خدمت در نمایشگاه فجر صادق در ایام الله دهه فجر 

مناسبت های مرتبط:  هفته ملی جمعیت