مراکز ارائه خدمات تابعه مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه:

  اکثر مراکز خدمات جامع سلامت شهری وروستایی تابعه مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه خدمات مشابهی را ارائه می دهنــد اما برخی از خـــدمات ویژه ، فقـط در مراکـز خـاصی ارائه می گردد.اگر نیاز به دریافت هر یک از خـدمات خــاص زیر داریدبرای یافتن آدرس ومشخصات مراکز خدمات جامع سلامت ارائه دهنده آن خدمت (درحوزه شهرستان کرمانشاه)روی نوع خدمت مورد نیاز خود کلیک نمایید.

     
مشاوره هنگام ازدواج آزمایشات ازدواجی، استخدامی و اپیوم مراکز مشاوره درخصوص بیماری تالاسمی و ژنتیک
آدرس و مشخصات کلاسهای آمادگی زایمان مراکز نمونه گیری خون پاشنه پای نوزادان مراکز صدور کوپن شیر خشک
پایگاه رشد وتکامل کودکان کلینیک تخصصی مادر و کودک مراکز درمان ناباروری در کرمانشاه
مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری مراکز پیشگیری و درمان هاری مرکز واکسیناسیون مننژیت
مراکز درمان عقرب ومار گزیدگی شرکت های خصوصی فعال در زمینه پسماندهای پزشکی لیست شرکت های دارای مجوز مبارزه با حشرات و جوندگان
آموزشگاههای دارای مجوزآموزش بهداشت اصناف( بهداشت محیط) مرکز مشاوره ترک دخانیات: کلینیک های طب کار
مراکز دارای مجوز ارائه خدمات بهداشت حرفه ای مراکز ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بیماری سل: مراکز تشخیص و درمان سالک شهرستان کرمانشاه
آزمایشگاههای آب شهرستان کرمانشاه مرکز خدمات دندانپزشکی غدیر مراحلی که ارباب رجوع جهت انجام برخی از خدمات و کارهای اداری مرتبط با مرکزبهداشت باید طی نماید

سایر مراکز ارائه خدمت در شهرستان کرمانشاه:

 مراکز خدمات جامع سلامت شهری  پایگاههای سلامت شهری  و مستقل شهری کرمانشاه
 مراکز خدمات جامع سلامت روستایی خانه های بهداشت روستایی