برخی از مناسبتهای بهداشتی:

 

مناسبت بهداشتی

تاریخ شمسی

تاریخ میلادی

روز جهانی مبارزه با سل

چهارم فروردین

24مارس

روز جهانی بهداشت

درباره روزجهانی بهداشت وهفته ی سلامت 

هیجدهم فروردین

24-18فروردین

 7آوریل

روز دندانپزشکی و آغاز هفته بهداشت دهان و دندان

بیست وسوم فروردین

 

 روز ملی دیابت

دوم اردیبهشت

 
هفته جهانی واکسیناسیون
درباره هفته جهانی واکسیناسیون
از 4 تا 10 اردیبهشت 4تا10آوریل

روز جهانی ایمنی وبهداشت حرفه ای
درباره روزجهانی ایمنی وبهداشت حرفه ای

هشتم اردیبهشت ماه

  28 April

 روز جهانی آسم
درباره روز جهانی آسم

سیزدهم اردیبهشت

3می

 روز جهانی ماما
درباره روز جهانی ماما 

 پانزدهم اردیبهشت

 

 روز جهانی تالاسمی
درباره روز جهانی تالاسمی 

هیجدهم اردیبهشت

 
روز جهانی فشار خون بالا
درباره روز جهانی فشار خون بالا
 بیست وهشتم
اردیبهشت
 27 می

روز جهانی بدون دخانیات
درباره روز جهانی وهفته ملی(5تا11خردادماه) بدون دخانیات
معرفی مراکز مشاوره ترک سیگارشهرستان کرمانشاه

دهم خرداد

 31 می

 روز جهانی مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان ودام
 سیزدهم تیر  

روز جهانی جمعیت
درباره جمعیت و روز جهانی جمعیت وهفته مربوطه

 بیستم تیر

 11 ژوئیه

هفته حمایت از بیماران هموفیلی
 اول تا هفتم مردادماه
 
 روز جهانی تغذیه با شیر مادر  دهم مرداد  
هفته ی جهانی تغذیه با شیر مادر
درباره هفته ی جهانی تغذیه با شیر مادر و اهداف آن 
 16-10مرداد

 August 1 -7

  روز پزشک  یکم شهریور  
 روز بهورز
درباره روز بهورز
 دوازدهم شهریور  
 روز جهانی بهداشت محیط
درباره روز جهانی بهداشت محیط
 چهارم مهر
 
 روز جهانی قلب
درباره روز جهانی قلب
 هفتم مهر  29 September
روز جهانی هاری
درباره روزجهانی هاری و...
هشتم مهر  28 September

روز جهانی سالمندان
درباره روز جهانی سالمند وهفته ملی سالمند

نهم مهر

1 oct

 روز حهانی کودک
درباه روز جهانی کودک و هفته ملی کودک

شانزدهم مهر  

روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی
درباره هفته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی

 بیستم مهر  
روز ملی مبارزه با سل
درباره روز ملی مبارزه با بیماری سل
بیست وسوم مهر  
روز جهانی غذا و تغذیه
درباره روز جهانی غذا و تغذیه
 بیست وچهارم مهر  
هفته ی بهداشت روان
درباره روز جهانی و هفته ی بهداشت روان
 24-30مهر(هفته آخرمهرماه)  
روز ورزش و آغاز هفته تربیت بدنی  بیست وششم مهر  

روزملی سلامت بانوان ایرانی ( سبا )
درباره هقته ی ملی سلامت بانوان ایرانی ( سبا )

 بیست وهشتم مهر  
درباره روز ملی مبارزه با سل
   بیست و سوم مهر  
روز جهانی دیابت
درباره روز جهانی دیابت
23 آبان    14 November
هفته ی حمایت از بیماران کلیوی

درباره هفته ی حمایت از بیماران کلیوی

 23-29آبان  
روز جهانی مبارزه با ایدز
درباره روز جهانی ایدز و هفته اطلاع رسانی آن
دهم آذر   اول دسامبر
  درباره هفته بسیج ملی تغذیه صحیح    
روز جهانی داوطلب(داوطلبان سلامت)
درباره روز جهانی داوطلب و تاریخچه آن درایران
   

هفته پیشگیری از سرطان
پیشگیری وتشخیص زودرس کلید مبارزه با سرطان

هشتم لغایت پانزدهم بهمن ماه  
 روز هوای پاک
درباه  روز هوای پاک
29 دی ماه  
"هفته ملی ســـلامت مــــردان ایرانی(سما)"
درباره "هفته ملی ســـلامت مــــردان ایرانی(سما)" 
اولین پنجشنبه اسفند ماه هر سال  
 --------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------------------------------------------  --------------------------------------------