مناسبت بهداشتی  تاریخ شمسی  تاریخ میلادی
 روز جهانی مبارزه با سل  فروردین  24مارس
 روز جهانی بهداشت 

درباره روزجهانی بهداشت وهفته ی سلامت 
 فروردین  7آوریل
 روز دندانپزشکی و آغاز هفته بهداشت دهان و دندان  فروردین  
 روز ملی دیابت  اردیبهشت  
 هفته جهانی واکسیناسیون 
درباره هفته جهانی واکسیناسیون
 اردیبهشت  4تا10آوریل
 روز جهانی ایمنی وبهداشت حرفه ای
درباره روزجهانی ایمنی وبهداشت حرفه ای
 اردیبهشت    28 April
 روز جهانی آسم
درباره روز جهانی آسم
 اردیبهشت  3می
 روز جهانی ماما
درباره روز جهانی ماما 
اردیبهشت   
 روز جهانی تالاسمی
درباره روز جهانی تالاسمی 
 اردیبهشت  
 روز جهانی فشار خون بالا
درباره روز جهانی فشار خون بالا
 اردیبهشت  27 می
 روز جهانی بدون دخانیات
درباره روز جهانی وهفته ملی(4تا10خردادماه) بدون دخانیات
 خرداد   31 می
 روز جهانی مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان ودام 
 تیر  
 روز جهانی جمعیت
درباره جمعیت و روز جهانی جمعیت وهفته مربوطه
 تیر  11 ژوئیه
 هفته حمایت از بیماران هموفیلی  مرداد  
 هفته ی جهانی تغذیه با شیر مادر
درباره هفته ی جهانی تغذیه با شیر مادر و اهداف آن 
 مرداد   August 1 -7
 روز پزشک  شهریور  
 روز بهورز
درباره روز بهورز 
 دوازدهم شهریور  
 روز جهانی بهداشت محیط 
درباره روز جهانی بهداشت محیط
 مهر  
 روز جهانی قلب
درباره روز جهانی قلب
 مهر  
 درباره روزجهانی پوکی استخون  مهر  
 روز جهانی هاری
درباره روزجهانی هاری و...
 مهر  
 روز جهانی سالمندان
درباره روز جهانی سالمند وهفته ملی سالمند
 مهر  
 روز حهانی کودک
درباه روز جهانی کودک و هفته ملی کودک
 مهر  
 روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی
درباره هفته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی
 مهر  
 روز ملی مبارزه با سل
درباره روز ملی مبارزه با بیماری سل
مهر  
 روز جهانی غذا و تغذیه
درباره روز جهانی غذا و تغذیه
 مهر  
 هفته ی بهداشت روان
درباره روز جهانی و هفته ی بهداشت روان
 مهر  
 روز ورزش و آغاز هفته تربیت بدنی  بیست وششم مهر  
 روزملی سلامت بانوان ایرانی ( سبا )
درباره هقته ی ملی سلامت بانوان ایرانی ( سبا )
 مهر  
 روز جهانی دیابت
درباره روز جهانی دیابت
 آبان November
 هفته ی حمایت از بیماران کلیوی

درباره هفته ی حمایت از بیماران کلیوی

 23-29آبان  November
 روز جهانی مبارزه با ایدز
درباره روز جهانی ایدز و هفته اطلاع رسانی آن
 آذر  اول دسامبر 
 روز جهانی داوطلب(داوطلبان سلامت)
درباره روز جهانی داوطلب و تاریخچه آن درایران
 آذر
 درباره هفته بسیج ملی تغذیه صحیح  دی ماه  
 روز هوای پاک
درباه  روز هوای پاک 
 29دی ماه  
 هفته پیشگیری از سرطان
درباره هفته سرطان وهفته مبارزه با سرطان
 بهمن  
 "هفته ملی ســـلامت مــــردان ایرانی(سما)"
درباره "هفته ملی ســـلامت مــــردان ایرانی(سما)" 
 اسفند  مطالب مرتبط:
تقویم مناسبت های سلامت