درباره روزجهانی هاری ، توصیه های بهداشتی درمورد هاری ومراکز انجام واکسیناسیون آن درکرمانشاه:

روز جهانی هاری                                                روز جهانی هاری


28سپتامبربعنوان روز جهانی هاری نام گذاری شده وهرساله سازمانهای ذیربط سعی درافزایش آگاهی  افرادجامعه درمورد بیماری هاری دارند.درکشور مانیز نهاد هایی در رابطه با بیماری هاری مسئولیت دارند ازجمله سازمان دامپزشکی ،مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت ودرمان و... که همواره در راستای مهار این بیماری در تلاش هستند.
 

درباره روز جهانی هاری از سایت سازمان جهانی بهداشت
 
نکات قابل توجه درمورد بیماری هاری:
-در ایران بیماری هاری در حیوانات اهلی ووحشی در نقاط مختلف کشور وجود دارد.مخزن اصلی هاری درایران گوشتخواران وحشی می باشدکه سبب ابتلاء سگ وحیوانات اهلی بخصوص دام ها می شود.
-بیماری هاری به دنبال گزش توسط حیوانات هار به انسان منتقل می شود.
-بیشترین هزینه مربوط به بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن ،صرف پیشگیری از هاری می گردد.
-در صورت مراجعه به موقع موارد حیوان گزیدگی وانجام درمان پیشگیری آنها این بیماری به سادگی قابل پیشگیری است.
-با افزایش آگاهی عمومی می توان خطر ابتلاء به هاری را درمیان موارد حیوان گزیده کاهش داد.
-مهمترین راه انتقال بیماری هاری از طریق گاز گرفتگی وخراش توسط حیوانات می باشد.
-مهار بیماری هاری با مشارکت همگانی امکانپذیر است.
 
پیام های بهداشتی جهت مهار بیماری هاری:
-از آزار  واذیت حیوانات پرهیزکنیدزیرادرصورت گزش احتمال ابتلاأ به هاری وجود دارد.
-برای پیشگیری از ابتلاء به هاری بلافاصله پس از مجروح شدن توسط حیوانات به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی مراجعه کنید.
-درصورت گزش توسط هر حیوانی احتمال خطر ابتلاء به بیماری هاری را فراموش نکنیدوآن راجدی بگیرید.
-شستشوی محل حیوان گزیدگی اولین قدم جهت پیشگیری از ابتلاءبه بیماری هاری است.
-از نزدیک شدن به سگ ها بپرهیزید زیرا بیشترین موارد حیوان گزیدگی توسط سگ می باشد.
-از تحریک سگ ها وگربه ها بپرهیزید، زیرا شایع ترین موارد حیوان گزیدگی  وهاری توسط آنها ایجاد شده وخطر ابتلاء به هاری وجود دارد.
-در صورت نگهداری سگ وگربه ، نسبت به واکسینه نمودن آنها اقدام نمایید.
-بیشترین موارد گزش درمناطق روستایی اتفاق می افتد لذا با قلاده گذاری ومهار سگ ها می توان از صدمه به مردم پیشگیری کرد.
 

 درسطح شهرستان کرمانشاه مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی زیر بصورت شبانه روزی و رایگان واکسیناسیون هاری را انجام می دهند:
مرکز بهداشتی درمانی شهری حاج دائی 
مرکزبهداشتی درمانی روستایی ماهیدشت
مرکزبهداشتی درمانی روستایی کوزران
مرکزبهداشتی درمانی روستایی ورله
مرکز بهداشتی درمانی روستایی چنار