" هر خانه یک پایگاه سلامت":


هرخانه یک پایگاه سلامت

ایده هرخانه یک پایگاه سلامت ، به دنبال گسترش مشارکت آگاهانه مردم درعرصه تامین ، حفظ و ارتقای سلامت درتمامی خانه های کشور است. دراین برنامه ، در هرخانواده یک نفر به عنوان "سفیر سلامت خانواده " آموزش دیده و برای مراقبت از سلامت خود ، خانواده وجامعه توانمند می شود.
آموزش وتوانمند سازی سفیران سلامت خانواده ، توسط تیم سلامت در واحدهای ارایه خدمات سلامت صورت می گیرد.
آموزش ها بصورت مجازی و حضوری درسه حیطه : الف) پیشگیری  و ارتقای سلامت    ب)  درمان های اولیه     ج ) توانبخشی  براساس 22بسته آموزشی تدوین شده (مشمل بر: فعالیت بدنی ، سالمندی سالم ، سقوط سالمندان ، دوری از سیگارو قلیان ، سلامت دهان ودندان ، روش صحیح نشستن ، آمادگی خانوار در برابربلایا ،خود مراقبتی در افسردگی و....... ) به سفیر سلامت ارایه می گردد.
سفیر سلامت خانواده فرد با هوشی ازخانواده است (ترجیحا خانم) که  متاهل  یا دارای سن بیشتر از18 سال و با سواد خواندن و نوشتن ، دارای نفوذ براعضای خانواده بوده که در دوره های آموزش حضوری و مجازی شرکت نموده و مسوولیت مشارکت در مراقبت از سلامت خود و خانواده را به عهده می گیرد.  

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه ( دریافت مطالب و محتوا های آموزشی ، پوستر ، فیلم و  .... از سایت آوای سلامت) لطفا" اینجا کلیک کنید.

 

برنامه هرخانه یک پایگاه سلامت

مجموعه بسته های آموزشی سفیران سلامت:

احیای قلبی فقط بادست احیای قلبی فقط بادست دردقفسه سینه دردقفسه سینه
  کمک خواهی ازاورژانس115 کمک خواهی ازاورژانس115
تروما تروما
 کنترل خونریزی خارجی کنترل خونریزی خارجی
 فعالیت بدنی فعالیت بدنی
 کاهش مصرف،قند،نمک روغن وچربی کاهش مصرف،قند،نمک روغن وچربی
سوختگی سوختگی 
 سلامت دهان ودندان سلامت دهان ودندان
 سر درد ناگهانی سر درد ناگهانی
 سقوط سالمندان سقوط سالمندان
 سالمندی سالم سالمندی سالم
 روش نشستن صحیح روش نشستن صحیح  پیشگیری ازمشکلات اسکلتی -عضلانی پیشگیری ازمشکلات اسکلتی -عضلانی
 مسمومیت با مونوکسید کربن مسمومیت با مونوکسید کربن   مراقبت از پای دیابتی مراقبت از پای دیابتی
 درمقابل بلایا درمقابل بلایا  اسهال واستفراغ اسهال واستفراغ
 آموزش حرکت در افراد ناتوان ناشی ازضایعات نخاعی آموزش حرکت در افراد ناتوان ناشی ازضایعات نخاعی
 دوری از سیگار و قلیاندوری از سیگار و قلیان
 خودمراقبتی درافسردگی خودمراقبتی درافسردگی

 

 

 

مجموعه ی آموزشی دا وطلبان(رابطین) سلامت محلات:

 کتاب مقدماتی راهنمای فعالیت رابطان سلامت کتاب مقدماتی راهنمای فعالیت رابطان سلامت  کتاب اول: سلامت کودکان کتاب اول: سلامت کودکان
 کتاب دوم:ازدواج سالم جوانان کتاب دوم:ازدواج سالم جوانان  کتاب چهارم : سلامت جامعه کتاب چهارم : سلامت جامعه

دانلود نرم افزار و اپلیکیشن