" هر خانه یک پایگاه سلامت":


هرخانه یک پایگاه سلامت

ایده هرخانه یک پایگاه سلامت ، به دنبال گسترش مشارکت آگاهانه مردم درعرصه تامین ، حفظ و ارتقای سلامت درتمامی خانه های کشور است. دراین برنامه ، در هرخانواده یک نفر به عنوان "سفير سلامت خانواده " آموزش دیده و برای مراقبت از سلامت خود ، خانواده وجامعه توانمند می شود.
آموزش وتوانمند سازی سفیران سلامت خانواده ، توسط تیم سلامت در واحدهای ارایه خدمات سلامت صورت می گیرد.
آموزش ها بصورت مجازی و حضوری درسه حیطه : الف) پیشگیری  و ارتقای سلامت    ب)  درمان های اولیه     ج ) توانبخشی  براساس 22بسته آموزشی تدوین شده (مشمل بر: فعالیت بدنی ، سالمندی سالم ، سقوط سالمندان ، دوری از سیگارو قلیان ، سلامت دهان ودندان ، روش صحیح نشستن ، آمادگی خانوار در برابربلایا ،خود مراقبتی در افسردگی و....... ) به سفیر سلامت ارایه می گردد.
سفیر سلامت خانواده فرد با هوشی ازخانواده است (ترجیحا خانم) که  متاهل  یا دارای سن بیشتر از18 سال و با سواد خواندن و نوشتن ، دارای نفوذ براعضای خانواده بوده که در دوره های آموزش حضوری و مجازی شرکت نموده و مسوولیت مشارکت در مراقبت از سلامت خود و خانواده را به عهده می گیرد.  

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه ( دریافت مطالب و محتوا های آموزشی ، پوستر ، فیلم و  .... از سایت آوای سلامت) لطفا" اینجا کلیک کنید.

آدرس صفحه اینستاگرام سفیران سلامت کرمانشاه      https://www.instagram.com/safiransalamatkermanshah

برنامه هرخانه یک پایگاه سلامت

مجموعه بسته های آموزشی سفیران سلامت:   

بروشور  برنامه ملی هرخانه یک پایگاه سلامت بروشور برنامه ملی هرخانه یک پایگاه سلامت
 خود مراقبتی در برابر بیماری کرو.نا ویروس خود مراقبتی در برابر بیماری کرونا ویروس
احیای قلبی فقط بادست احیای قلبی فقط بادست دردقفسه سینه دردقفسه سینه
کمک خواهی ازاورژانس115 کمک خواهی ازاورژانس115        چکیده چکیده
پمفلت کمک خواهی ازاورزانس 115 پمفلت کمک خواهی ازاورزانس 115
تروما تروما
 کنترل خونریزی خارجی کنترل خونریزی خارجی
فعالیت بدنی فعالیت بدنی                 چکیده چکیده
پمفلت فعالیت بدنی پمفلت فعالیت بدنی
 کاهش مصرف،قند،نمک روغن وچربی کاهش مصرف،قند،نمک روغن وچربی
سوختگی سوختگی 
 سلامت دهان ودندان سلامت دهان ودندان
 سر درد ناگهانی سر درد ناگهانی
 سقوط سالمندان سقوط سالمندان
 سالمندی سالم سالمندی سالم
 روش نشستن صحیح روش نشستن صحیح  پیشگیری ازمشکلات اسکلتی -عضلانی پیشگیری ازمشکلات اسکلتی -عضلانی
 مسمومیت با مونوکسید کربن مسمومیت با مونوکسید کربن   مراقبت از پای دیابتی مراقبت از پای دیابتی
 درمقابل بلایا درمقابل بلایا  اسهال واستفراغ اسهال واستفراغ                  چکیده چکیده
پمفلت اسهال واستفراغ کودکان پمفلت اسهال واستفراغ کودکان
پمفلت اسهال واستفراغ بزرگسالان پمفلت اسهال واستفراغ بزرگسالان
 آموزش حرکت در افراد ناتوان ناشی ازضایعات نخاعی آموزش حرکت در افراد ناتوان ناشی ازضایعات نخاعی
 دوری از سیگار و قلیاندوری از سیگار و قلیان           چکیده چکیده
 خودمراقبتی درافسردگی خودمراقبتی درافسردگی                 چکیده چکیده
 
 

مجموعه ی آموزشی دا وطلبان(رابطین) سلامت محلات:

 کتاب مقدماتی راهنمای فعالیت رابطان سلامت کتاب مقدماتی راهنمای فعالیت رابطان سلامت  کتاب اول: سلامت کودکان کتاب اول: سلامت کودکان
 کتاب دوم:ازدواج سالم جوانان کتاب دوم:ازدواج سالم جوانان  کتاب چهارم : سلامت جامعه کتاب چهارم : سلامت جامعه