واحدسلامت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه :

 روز جهانی ایمنی بهداشت حرفه‌ای 1402 | بهداشت حرفه ای    

روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای سال1402(2023میلادی):

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

کارشناس مسئول: سرکارخانم مهندس اعظم عسگری  -  میزان تحصیلات: کارشناس سلامت حرفه ای
    
   

شماره تلفن تماس با واحد سلامت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه: 08337273101  - 08337277971
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

قوانین ودستورالعمل ها فرمها بهداشت حرفه ای مطالب آموزشی فهرست اخبار
1 1 1 2 1 5 1 4
1 10 مراکز دارای مجوز ارائه خدمات بهداشت حرفه ای 1 8 1 7