درباره واحدسلامت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه :

شعار روز جهانی بهداشت حرفه ای و ایمنی 1397:

بهبود ایمنی و بهداشت کارگران جوان و خاتمه دادن به کار کودکان-نسل ایمن و سالم
    
 

نام کارشناس مسئول: آقای مهندس علی شهبازی - کارشناس سلامت حرفه ای
    

طرحهای عملیاتی در دست اقدام واحد سلامت حرفه ای

برخی از فعالیتهای واحد سلامت حرفه ای :
  
شرح وظایف کارشناسان ستادی واحد سلامت حرفه ای:
    
شرح وظایف کاردان ها وکارشناسان سلامت حرفه ای در مراکزشهری:
  

درباره تاریخچه سلامت حرفه ای و سیاستهای کلی آن در ایران

شماره تلفن تماس با واحد سلامت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه: 08337273101

 

 

اهم مسیرها و مناطق دارای تمرکز کارگاهی تحت پوشش واحد سلامت حرفه ای شهرستان کرمانشاه:

1- شهر صنعتی کرمانشاه و مسیر جاده سننندج ( مشاهده روی نقشه پارسی جو ،  گوگل مپ  ) لطفا" از مروگر گوگل کروم یا موزیلا استفاده نمایید

2-شهرک صنعتی فرامان ( مشاهده روی نقشه پارسی جو ،  گوگل مپ  )

3-شهرک صنعتی بیستون ( مشاهده روی نقشه پارسی جو ،  گوگل مپ  )

4-کوره های آجر پزی منطقه کهریز( مشاهده روی نقشه پارسی جو گوگل مپ  )

5-جاده اسلام آباد غرب ( مشاهده روی نقشه پارسی جو ،  گوگل مپ  )

6-جاده سراب نیلوفر و کوزران ( مشاهده روی نقشه پارسی جو ،  گوگل مپ  )

7-منطقه کارگاههای خدماتی دیزل آباد ودولت آباد ( مشاهده روی نقشه پارسی جو ،  گوگل مپ  )


برنامه خود اظهاری کارفرمایان در زمینه بهداشت کار

کلینیک طب کارمرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

جهت آشنایی با کلینیک طب کارمرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه و چگونگی انجام معاینات سلامت شغلی(معاینات قبل از استخدام ، دوره ای وخاص) لطفا" اینجا کلیک کنید

جستجوی روشهای استاندارد ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار(استانداردمتدها):

جستجوی روشهای ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار

مستندات قانونی(قوانین ،آییـن نامه ها ودستـور العمل ها) سلامت حرفه ای:

جستجوی MSDS (برگه اطلاعات ایمنی مواد):

1

فرم های سلامت حـــــرفه ای:

فرم های بهـــداشت حـــــرفه ای  

راهنمای کنترل سرب درمحیط کار:


1

کتابها و مطالب آموزشی سلامت حرفه ای

آلبوم تصویری برنامه های سلامت حرفه ای:

برای مشاهده آلبوم تصویری برنامه های سلامت حرفه ای لطفا" اینجا کلیک نمایید:

درباره سامانه مدیریت ارتباط مردمی ستادفوریتهای سلامت محیط وکار :

مناسبتهای مرتبط با سلامت حرفه ای :