واحدسلامت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه :

موضوع روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای سال 1398(2019میلادی) "  ایمنی ، بهداشت و آینده کار"  است

روزجهانی ایمنی وبهداشت حرفه ای1398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

کارشناس مسئول: سرکارخانم مهندس اعظم عسگری  -  میزان تحصیلات: کارشناس سلامت حرفه ای
    
   

شماره تلفن تماس با واحد سلامت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه: 08337273101

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

قوانین ودستورالعمل ها فرمها بهداشت حرفه ای مطالب آموزشی فهرست اخبار
1 1 1 2 1 5 1 4
1 10 1 8 1 3 1 7