واحدسلامت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه :

 روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای سال 2022 (1401)  

روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای سال1400(2021میلادی):

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

کارشناس مسئول: سرکارخانم مهندس اعظم عسگری  -  میزان تحصیلات: کارشناس سلامت حرفه ای
    
   

شماره تلفن تماس با واحد سلامت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه: 08337273101

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

قوانین ودستورالعمل ها فرمها بهداشت حرفه ای مطالب آموزشی فهرست اخبار
1 1 1 2 1 5 1 4
1 10 1 8 1 3 1 7