درباره مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

 

مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

 

درباره ریاست و معاونت های مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

 

 

آدرس :کرمانشاه،بلوار نقلیه،بالاترازبیمارستان امام خمینی(ره) ، جنب کلانتری 16 سعدی  کدپستی :    6718743116

 تلفن های تماس با مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه:    08337220596  و  08337228113  و 08337277970   

نمابرمرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه:       08337222888     

مشاهده موقعیت مکانی روی نقشه ( پـارسی جــو  یا  روی گوگل مپ(لطفا" از مروگر هایی مثل گوگل کروم یا موزیلا فایرفاکس استفاده نمایید ) 

شماره تلفن تماس و آدرس پست الکترونیکی واحد روابط عمومی مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه:  08337293004 

 آدرس ایمیل مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

دکتر نادری     
          

 1033 نفرنیروی شاغل رسمی ، پیمانی وقراردادی

200 نفر مراقب سلامت ( PHC شهری )

121نفر بیمه روستایی (نفر پزشک  و نفر ماما)

  24 مرکزخدمات جامع سلامت شهری

12مرکزخدمات جامع سلامت روستایی

  77پایگاه خدمات جامع سلامت ( 27 پایگاه دولتی و 50 پایگاه خصوصی )

149خانه بهداشت روستایی  و 236 نفر بهورز 

آدرس ومشخصات مراکز ارائه خدمات سلامت

 

 

 

  

 شماره تلفن تماس مراکزخدمات جامع سلامت شهری تابعه مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه:

شماره تلفن تماس مراکزخدمات جامع سلامت روستایی تابعه مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

شماره تلفن تماس پایگاهای سلامت مستقل شهری: