درباره ریاست مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

 دکتر محمدرضا نادری " رئیس مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه"  

 نام و نام خانوادگیدکتر محمدرضا نادری " رئیس مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه"   

   
مدرک تحصیلی: دکترای پزشکی  ، فلوشیپ مدیریت شبکه های بهداشتی درمانی و دانش آموخته دوره طب سنتی
  
آدرس پست الکترونیکی:       
e mail
سوابق و مسئولیت ها :

دکتر نادری متولد 1354، فلوشیپ مدیریت شبکه های بهداشتی درمانی و دانش آموخته دوره طب سنتی است که دوره دکترای عمومی خود را در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه سپری کرده است. 
از سوابق اجرایی ایشان می توان به موارد زیر 
اشاره کرد:
رئیس مرکز بهداشتی درمانی هرسم
- نماینده پزشکان خانواده
- پزشک اپیدمیولوژی 
-  مسئول فنی مرکز بهداشت 
-  پزشک تالاسمی 
- رئیس مرکز بهداشت اسلام آباد غرب
- رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان اسلام آبادغرب
- مدیر شبکه بهداست و درمان این شهرستان 

درباره معاونت بهداشتی مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

 آقای دکتر مازیار طهماسبی  " معاون بهداشتی مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه"   

آقای دکتر مازیار طهماسبی  " معاون بهداشتی مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه"
دکتر مازیار طهماسبی متولد 1355 و فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه آزاداسلامی تهران در سال 1383 ، فلوشیپ شبکه های بهداشتی درمانی ودانش آموخته طب سنتی و ترک اعتیاد  می باشد.

سوابق و مسئولیت ها :

- پزشک خانواده و مسئول مرکزشبانه روزی ماژین دره شهر
- پزشک اورزانس و مسئول فنی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)دره شهر
مدیر شبکه بهداشت ودرمان آبدانان
مدیر شبکه بهداشت ودرمان دره شهر
 
مدیر شبکه بهداشت ودرمان بدره
- رئیس بیمارستان دره شهر
مدیر
 شبکه بهداشت ودرمان شهرستان  سرپل ذهاب
- مدیر گروه واحد سلامت روانی ، اجتماعی واعتیاد معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه