درباره مرکزخدمات جامع سلامت روستایی کـــرناچی

 مرکزخدمات جامع سلامت روستایی کـــرناچی

آدرس :  کرمانشاه ، شهرک کرناچی، خیابان اصلی ،کوچه داریوش مرادی

تلفن تماس :  34283954-083
تعداد خانه های بهداشت تابعه  این مرکز : 
    
 واحدهای درمانی ارائه کننده خدمات در این مرکز:
پزشک عمومی
مامایی
داروخانه
تزریقات و پانسمان