واحدپیشگیری ومبارزه با بیماریها مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه:

نام کارشناس مسئول: آقای مهندس غضبان رجبی - کارشناس بهداشت عمومی

فعالیت ها و برنامه ها جاری واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها:

مروری بر بیماری های مهم و نظام مراقبت آنها

 

شماره تلفن ستاد مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه جهت دریافت گزارش تلفنی بیماریها :   37228378   - 083

شماره تلفن مراکز ویژه ارائه خدمات درخصوص بیماریهای مختلف(شهرستان کرمانشاه):

کلیه واحدهای ستادی مبارزه با بیماری ها درکلیه شهرستانهای تابعه استان کرمانشاه از ساعت 8 صبح لغایت 18 عصر آماده دریافت گزارش های تلفنی می باشد.
  شماره تلفن واحد های ستادی مبارزه با بیماریهای استان کرمانشاه 

روند انجام  اقدامات وخدمات بهداشتی  درموارد حیوان گزیدگی

روند  برنامه بیمار یابی سل وارائه خدمات به بیماران مسلول:  

********************************************************
آنچه جهت  "پیشگیری از ابتلا و انتشار آنفلوانزا" باید بدانیم
 واحدپیشگیری ومبارزه با بیماریها مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه

 


بیماریهای واگیر وغیر واگیر


بیماریهای واگیر

 بیماریهای غیرواگیر

فهرست اخبار واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریهامرکزبهداشت شهرستان کرمانشاه

آلبوم تصاویرمربوط به فعالیتها وبرنامه های واحدپیشگیری ومبارزه با بیماریها :

برای مشاهده آلبوم تصاویرمربوط به فعالیتها وبرنامه های واحدپیشگیری ومبارزه با بیماریها لطفا" اینجا کلیک کنید.

دستوالعمل های مرتبط به واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها:

 
 
جهت مشاهده "قوانین ،آییـن نامه ها ودستـور العمل ها واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها" لطفا" اینجا کلیک نمایید

مطالب آموزشی واحد بیماریها :

جهت مشاهده مطالب آموزشی واحد سلامت جوانان، نوجوانان و مدارس  لطفا" اینجا کلیک کنید