مطالب آموزشی واحد بیماریها:

آموزش


 


 آنچه جهت  "پیشگیری از ابتلا و انتشار آنفلوانزا" باید بدانیم
 مجموعه مداخلات اساسی بیماری های غیر واگیر در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ایران (دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزشی پزشک) مجموعه مداخلات اساسی بیماری های غیر واگیر در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ایران (دستورالعمل اجرایی و محتوای آموزشی پزشک)
 مجموعه مداخلات اساسی بیماری های غیر واگیر در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ایران (دستورالعمل اجرایی و محتوایی ماما) مجموعه مداخلات اساسی بیماری های غیر واگیر در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ایران (دستورالعمل اجرایی و محتوایی ماما)

 مجموعه مداخلات اساسی بیماری های غیر واگیر در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ایران (دستورالعمل اجرایی بهورز مراقب سلامت) مجموعه مداخلات اساسی بیماری های غیر واگیر در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه ایران (دستورالعمل اجرایی بهورز مراقب سلامت)

********************************************

بیماریهای واگیر 

 آنچه درباره ایدز/اچ آی وی باید بدانیم

 

 بیمارهای قابل منتقله ازآب وغذا
بیماری‌های قابل انتقال بین حیوان و انسان‌( زئونوزها )
 درباره بیماری سل
 
 
کلیات اچ ای وی  کلیات اچ ای وی 
 
********************************************

بیماریهای غیر واگیر:

 چارچوب ملی ارائه خدمت :

 چارچوب ملی ارائه خدمت  در حوادث ترافیکی چارچوب ملی ارائه خدمت در حوادث ترافیکی
 چارچوب ملی ارائه خدمت  در بیماریهای عروق کرونر قلب چارچوب ملی ارائه خدمت در بیماریهای عروق کرونر قلب
 چارچوب ملی ارائه خدمت  در بیماری دیابت چارچوب ملی ارائه خدمت در بیماری دیابت
 چارچوب ملی ارائه خدمت  برای ترویج سبک زندگی سالم چارچوب ملی ارائه خدمت برای ترویج سبک زندگی سالم
 چارچوب ملی ارائه خدمت  در بیماریهای مزمن تنفسی چارچوب ملی ارائه خدمت در بیماریهای مزمن تنفسی
 ------------------------------------------------------------------------------
 درباره دیابت و انواع آن
 درباره فشارخون
 درباره سرطان
 درباره بیماری تالاسمی
 بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید در نوزادن
 بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

نکات مهم درواکسن آنفلوانزای انسانی ،میزان دوز مورد نیازو...
نکاتی که جهت پیشگیری از انتشارآنفلوانزای نوعA بایددرکارگاههاوکارخانجات بزرگ وکوچک رعایت شود
توصیه هایی برای پیشگیری ازشیوع آنفلوآنزای نوع "آ"در زمان ورود حجاج بیت الله الحرام