شماره تلفن واحد های ستادی مبارزه با بیماریهای استان کرمانشاه:

کلیه واحدهای ستادی مبارزه با بیماری ها درکلیه شهرستانهای تابعه استان کرمانشاه از ساعت 8 صبح لغایت 18 عصر آماده دریافت گزارش های تلفنی می باشند.

 

 شماره تلفن ستادهای مبارزه با بیماری های استان کرمانشاه

 

شهرستان

ستاد بیماریها

شهرستان

ستاد بیماریها

شهرستان

ستاد بیماریها

اسلام آباد غرب

45232427

روانسر

46527202

کرمانشاه

37212441

پاوه

46121324

سرپل ذهاب

42225149

کرمانشاه

37228378

ثلاث باباجانی

46723247

سنقر

48422062

کنگاور

48224352

جوانرود

46222817

صحنه

48322569

گیلانغرب

43222081

دالاهو

43724739

قصرشیرین

42423891

هرسین

45121147

مرکز بهداشت استان

37257797

37257699

 

شماره تلفن های ستاد مبارزه بیماریهای مرکز بهداشت استان(معاونت بهداشتی)    37257699  و   37257797   -  083