برنامه ها و امکانات واحد بهداشت خانواده در سطح شهرستان :

 

شرح وظایف ها

داشتن برنامه جامع عملیاتی
حمایت مسئولین دانشگاه از طرح ها وبرنامه ها
همکاری مسئولین صدا وسیما  
اجرای طرح پزشک خانواده

معرفی پرسنل سلامت خانواده در سطح شهرستان:
در مرکزبهداشت هر شهرستان واحدی به نام واحد سلامت خانواده وجود دارد که در این واحد تعدادی از کارشناسان به سرپرستی کارشناس مسئول سلامت خانواده فعالیت می نمایند  که مدرک تحصیلی آنها کارشناس بهداشت عمومی و مامایی می باشد که هر کارشناس عهده دار یک برنامه بوده که این برنامه ها به شرح ذیل می باشد:
- برنامه سلامت مادران باردار
- برنامه سلامت تنظیم خانواده
- برنامه سلامت سالمندان
- برنامه سلامت کودکان
- برنامه سلامت تغذیه
- برنامه سلامت شیرمادر
- برنامه سلامت زنان
  
بخش تغذیه واحد سلامت خانواده
 فعالیت های روتین در این بخش به شرح ذیل می باشد:
- برنامه حمایتی-مشارکتی بهبود وضع تغذیه کودکان با همکاری کمیته امدادامام خمینی(ره)
- برنامه حمایت مادران باردار و شیرده با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)
- برنامه تامین یک وعده غذای گرم در روستا مهدهاو مهد کودکهای حاشیه شهر با همکاری سازمان بهزیستی
- مشاوره تغذیه برای گروههای مختلف (سالمندان، کودکان مبتلا به اختلال رشد، مادران باردار)
- انجام برنامه آهن یاری برای دختران دبیرستانی
- برنامه پیشگیری از بیماریهای ناشی از اختلالات کمبود یدIDD
- جمع بندی، بررسی و تحلیل آمار و اطلاعات مربوط به شیرمصنوعی
- انجام طرح های تحقیقاتی تغذیه ای با توجه