شماره تلفن تماس پایگاهای سلامت مستقل شهری:

نام پایگاه

شماره تلفن تماس

باغ ابریشم

34272301

دیزل آباد

38282058

باریکه

38222910

سینا

37294692

جمهوری

37221907

ابوذر

38413267

کاشانی

38412468

صادقیه

37259021

تکاور (دانش)

34304791

نساجی

4325559

امام حسین

34324286

جوادیه

34290167

پرواز

34318120

کارمندان

4240909

شهرک شهرداری

34222175

ادیب

34294615

سرخه لیژه

34284127

زیبا شهر

37240383

متخصصین

37259945

بهار

37257341

خیام

37283754

شهید چمران

38351513

چقاگلان

38363229

رجایی

38272466

فیض آباد

38225205

چوبکار

37282335

دلگشا

37249321

فدک

38406056

بسیج

38325405

بلوار

34220005

فهمیده

38225522

امیر کبیر

38242269

طالقانی

37226173

رسالت

38354069

شهید محرابی

38394431

الهیه

38326043

ولایت

38365493

گلها

38396251

دادگستری

38281466

جلالیه

38262254

چمن زین العابدین

37210856

ضمیمه پردیس

37204327

صدرا

37204016

شهدای پردیس

37269180

شهید نجفی

38375275

نیک روش

38268875

رودکی

34270330

خدامراد موسوی(زینبیه)

34241117

حاج صمیمی

38363058

حسن احمدی (حکمت آباد)

34271321

آناهیتا

34264175

اعتصام

38391445

17شهریور

38248694

معلم

34260429