اخبار

درتاریخ بیست وسوم مهرماه 1392جلسه آموزشی جهت پرسنل بهداشت حرفه ای برگزار گردید.

دراین جلسه کلیه پرسنل  کاردان وکارشناس بهداشت حرفه ای شاغل درمراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی وستاد مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه حضور داشتند.

درجلسه مذکور ابتدا آقای مهندس شهبازی کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای در خصوص برنامه ها و طرحهای عملیاتی سالیانه و روند پیشرفت آنها به بحث پرداختند.
درادامه خانم مهندس طهماسیان درخصوص طرح درجه بندی واحدها طبق دستورالعمل جدید وزارت بهداشت و انجام بازرسی هدفمند بحث نمود.

1

 

2

۲۶ مهر ۱۳۹۲ ۱۱:۱۹

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید