اخبار

قوانین ومقررات آموزش های ضمن خدمت کارکنان

قوانین ومقررات آموزش های ضمن خدمت کارکنان
سقف سالیانه ساعات آموزشی دوره های عمومی برای مدرک دیپلم حداکثر به میزان یک سوم و برای مدرک کاردانی و بالاتر به میزان یک چهارم سقف سالانه آموزش کارکنان می باشد.
عطف به نامه شماره    ۰۲/۱۴۰۵مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۷ مدیریت محترم توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه و به استناد مصوبات کار گروه راهبری آموزش و توانمندسازی منابع انسانی وزارت متبوع، مقتضی است رعایت موارد ذیل در خصوص دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان به نحو مقتضی به اطلاع کارکنان آن واحد رسانده شودضروری می باشد.
کارکنان مجاز هستند متناسب با پست سازمانی مندرج در حکم سازمانی در دوره های آموزش شغلی شرکت نمایند.
- سقف ساعات آموزشی سالیانه برای کارکنان جهت برخورداری از امتیازات آموزشی برای دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم وفوق دیپلم حداکثر ۱۵۰ ساعت ، لیسانس ۱۳۰ ساعت و فوق لیسانس و بالاتر حداکثر ۱۲۰ ساعت خواهد بود.
- سقف پذیرش دوره های آموزش مداوم جامعه پزشکی برای مشمولین مربوطه جهت کارشناس و کارشناس ارشد ۱۵ امتیاز معادل ۳۰ ساعت و پزشکان ۲۵ امتیاز معادل ۵۰ ساعت در یک سال می باشد.
- ساعات آموزشی مازاد بر سقف ذکر شده در بندهای فوق قابل پذیرش و ذخیره سازی برای سال های بعد نخواهد بود.
- سقف ساعات آموزشی دوره های عمومی به صورت سالیانه در دانشگاه های علوم پزشکی و سازمانهای وابسته برای مدرک دیپلم حداکثر به میزان یک سوم و برای مدرک کاردانی و بالاتر به میزان یک چهارم سقف سالانه آموزش کارکنان می باشد. - سقف سالانه ساعات آموزشی شامل ساعات کلیه دوره های آموزشی گذرانده شده ، مردودی و غیبت می باشد.
- به استناد بخشنامه ۲۰۹/۴۳۶۲ /د مورخ ۶/۲۶/ ۱۳۹۶ صدور مجوز جهت اعطای امتیاز آموزش ضمن خدمت برای همایش ها، سمینارها ، کنگره ها ، نشست ها ، سمپوزیوم ها و گردهمایی هایی که بصورت بین المللی ، ملی، منطقه ای و استانی توسط دستگاه های اجرایی ، سازمان ها، نهادها ، دانشگاه های علوم پزشکی یا غیر علوم پزشکی و غیره ممنوع می باشد و گواهی های صادره برای حضور افراد در آنها قابل احتساب به عنوان دوره آموزش ضمن خدمت نمی باشد. 
- نیروهای طرحی و شرکتی مشمول آموزش و توانمندسازی نبوده و به تبع آن برخوردار از امتیازات و ساز و کارهای انگیزشی ناشی از آن نمی باشند . اما با توجه به نیاز و ضرورت ، دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سازمانهای وابسته می توانند نسبت به آموزش و توانمندسازی این کارکنان اقدام نمایند .
شایان ذکر است این آموزشها در حد آموزش آزاد است و قابل پذیرش و مجاز به اعطای امتیازات و ساز و کارهای انگیزشی پس از تبدیل وضعیت استخدامی نمی باشد.

 

مطالب مرتبط: قوانین ومقررات آموزش های ضمن خدمت کارکنان

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۰۹:۳۵
مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید