اخبار

درتاریخ 9/6/91پزشکان محترم بخش خصوصی طرف قراردادطرح پزشک خانوده شهری حوزه شهرستان کرمانشاه ،نام کاربری وکلمه عبور خود را جهت ورود به شبکه بهداشت ودرمان مجازی شهرستان کرمانشاه دریافت نمودند.

درتاریخ 9/6/91پزشکان محترم بخش خصوصی طرف قرارداد طـــرح پــــزشک خـــانوده شهری حوزه شهرستان کرمانشاه طبق دعوت قبلی درمحل سالن همایش های مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه گردهم آمدندتا با مراحل انجام کار و نحوه ورود به محیط شبکه بهداشت ودرمان مجازی شهرستان کرمانشاه  و همچنین ثبت اطلاعات خانوارهایی که نزد آنها ثبت نام نموده اندآشنا شوند.
درپایان این برنامه آموزشی، جلسه پرسش وپاسخ برگزارگردیدوآقای دکتر کبودی مسئول واحدطرح وگسترش مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه به سئوالات حاضرین پاسخ دادند.
ضمنا"پزشکان محترم شرکت کننده دراین برنامه آموزشی پس از اتمام جلسه ، نام کاربری وکلمه عبورخود را جهت ورودبه 
شبکه بهداشت ودرمان مجازی شهرستان کرمانشاه ازدفترحراست این مرکز دریافت داشتند تاثبت آنلاین اطلاعات سرشماری خانوارها رادر سامانه آغازنمایند.

*** یادآوری می گردد که کلیه پزشکان، اپراتور ها،ومتصدیان پذیرش محترم شاغل درمراکز بهداشتی درمانی شهرستان کرمانشاه وهمچنین شاغل دربخش خصوصی (طرف قراردادطرح پزشک خانواده شهری) باید جهت ثبت اطلاعات سرشماری خانوارها و انجام ســایر مــواردمربوطه ، بااستفاده ازنـــام کــــاربری وکلمه عبـــورویـــژه خـــــود به شبکه بهداشت ودرمان مجازی شهرستان کرمانشاه 
به آدرس: 
http://kermanshah.kermanshah.iehs.ir وارد شوند.

 

 

اخبار ومطالب مرتبط:
اخبار مرتبط با برنامه پزشک خانواده از سایت وب دا
سامانه خدمات سلامت ایرانیان(ثبت نام اعضای تیم سلامت در برنامه طرح پزشک خانواده شهری)
پـورتال پزشکان خــانواده
ثبت نام پزشکان و اعضای تیم پزشک خانواده آغاز گردید

 

بــــالای صفـــــحه

۱۱ شهریور ۱۳۹۱ ۰۷:۴۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید