برخی از فعالیتهای مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه در راستای آموزش و پیشگیری از انتشار کرونا ویروس جدید 2019

 کرونا ویروس جدید

 

 نصب تراکت آموزشی توسط آژانسهای مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه
 برگزاری جلسه آموزشی با موضوع کرونا ویروس 2019 و کنترل کیفی در ایمونولوژی جهت 60 نفر از پرسنل آزمایشگاه
 برگزاری جلسه آموزشی با موضوع کرونا ویروس2019 وکنترل کیفی در بیوشیمی جهت 60 نفر از پرسنل آزمایشگاه
جلسه آموزشی کرونا ویروس جهت همکاران هسته آموزش مراکز خدمات جامع سلامت شهری
 نصب بنر راههای پیشگیری از کرونا ویروس جدید در محل اماکن مذهبی
 برگزاری جلسه آموزشی با موضوع بیماری کرونا ویروس 2019 جهت 60 نفر از نمایندگان بانوان ادارات
 برگزاری جلسات آموزشی متعدد درخصوص کرونا ویروس جدید2019 درمحل کلینیک طب کار منزه
 برگزاری جلسه آموزشی کرونا ویروس جهت نمایندگان آموزشی،مسئولین روابط عمومی وانجمن های دانشجویی دانشگاههای پزشکی وغیرپزشکی،نواحی سه گانه آموزش وپرورش ومنطقه ماهیدشت
ایجاد و به روز رسانی مرتب صفحه ویژه آموزش درخصوص پیشگیری از  انتشار کرونا ویروس جدید 2019 در سایت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه:
 برگزاری همایش سفیران سلامت دانشجو و آموزش کرونا ویروس به دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
 برگزاری جلسه آموزشی کرونا ویروس جهت پرسنل فرودگاه کرمانشاه
 برگزاری مجمع سلامت منطقه 6 با گفتمان غالب کرونا ویروس جدید
 برگزاری مجمع سلامت منطقه 8 در مورخ 24 بهمن ماه 1398 در محل فرهنگسرای گل نرگس
 برگزاری جلسه آموزشی کرونا ویروس جهت مسئولین تعاونی های ترمینال شهیدکاویانی
 برگزاری کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان کرمانشاه با حضور اعضاء و نمایندگان ادارات عضو کارگروه با موضوع بیماری کرونا ویروس 2019
 برگزاری کارگاه جهت متصدیان رستورانهای بین راهی در خصوص کرونا ویروس جدید
 برگزاری جلسه آموزشی در زمینه کورونا ویروس جدید در فرهنگ سرای گل نرگس
 برگزاری جلسه برنامه آموزشی جهت کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در کارخانجات حوزه شهرستان کرمانشاه
 برگزاری جلسه آموزشی کرونا ویروس جدید جهت متصدیان آرایشگاه زنانه در مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه
 برگزاری جلسه آموزشی در زمینه بیماری کرونا ویروس جدید جهت کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه
 برگزاری جلسه آموزشی در زمینه بیماری کرونا ویروس جدید جهت شرکت کنندگان در جشنواره میلاد کوثر
 نصب استند راههای پیشگیری از کرونا ویروس جدید در محل دائمی نمایشگاهها
 برگزاری جلسه آموزشی کرونا ویروس جهت نمایندگان سلامت ادارات شهرستان کرمانشاه
 اجرای برنامه آموزشی " درخصوص اصول پیشگیری از کرونا ویروس جدید " جهت کارکنان شرکت گاز کرمانشاه
 نصب استند راههای پیشگیری از کرونا ویروس در سینماهای کرمانشاه
 برگزاری جلسه آموزشی در زمینه بیماری ویروسی کرونا جهت کارشناسان مامایی
 اولین کانون سلامت مرکز خدمات جامع سلامت سجادیه با گفتمان غالب در خصوص بیماری کورونا ویروس جدید
 برگزاری همایش برنامه ملی خود مراقبتی و پیشگیری از بیماری کرونا ویروس درجوانان حوزه علمیه خواهران
 برگزاری جلسه آموزشی کرونا ویروس جدید باحضور گروه آموزش وارتقای سلامت معاونت بهداشتی جهت کارشناسان ستادی مرکز بهداشت
 برگزاری جلسه آموزشی توجیهی در خصوص بیماری جدید ویروسی کرونا

  مکاتبه با فضای سبز شهری داری جهت نصب بنر در سطح شهر
 تهیه محتوای آموزشی  و پیام بهداشتی جهت کلیه گروه های هدف (مراکز، ادارات و...)
 برگزاری جلسه آموزشی جهت مسئولین مراکز و ناظرین شهری و کارشناسان بیماریهای روستایی
 برگزاری جلسه آموزشی جهت نمایندگان ادارات شهرستان در فرمانداری
 برگزاری جلسه آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس با حضور کارشناسان مرکز بهداشت استان جهت کلیه پرسنل ستاد مرکز بهداشت، مسئولین مراکز، ناظرین شهری و رابطین بیماریهای روستایی
 درج بسته های آموزشی، بنر ، پیام بهداشتی، فیلم آموزشی و... در سایت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه
 تشکیل کمیته  ویژه کرونا ویروس جدید مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه و کمیته های فرعی اطلاع رسانی و آموزش
 اعلام آدرس سایت اینترنت مرکز بهداشت به ادارات ، مراکز و پایگاه سلامت جهت استفاده از مطالب بارگزاری شده درسایت (فیلم، پوستر، محتوا و...)
ارسال طرح بنر پیشنهادی معاونت بهداشتی ویژه مدارس، پیام بهداشتی سربرگ مکاتبات و پیام بهداشتی جهت درج در کانالهای مجازی درخصوص بیماری کرونا ویروس به نواحی سه گانه اموزش و پرورش و منطقه ماهدشت 
 برگزاری جلسه آموزشی کرونا ویروس جهت نمایندگان ادارات و  بیمارستانها  در تاریخ 98/11/19
 ارسال محتوای آموزشی، طرح بنرپیشنهادی معاونت بهداشتی و پیام بهداشتی جهت نیروهای نظامی و انتظامی
 برگزاری جلسه آموزشی جهت پزشکان، مسئولین مراکز و ناظرین شهری و روستایی
 ارسال و پخش تیزرو شعاربهداشتی در خصوص کرونا جهت بارگزاری در تلویزیون الکترونیک سازمان تبلیغات اسلامی و فروشگاه هدف
 نمایش شبانه روزی پیام بهداشتی درخصوص کرونا در تابلوالکترونیکی مرکز بهداشت
 برگزاری جلسه آموزشی جهت کارکنان اداره بهزیستی
 ارسال مطالب آموزشی و طرح بنر و پوستر از طریق ایمیل به نواحی سه گانه آموزش و پرورش و منطقه ماهیدشت
 مکاتبه با کلیه مراکز خدمات جامع و واحد های تحت پوشش جهت آموزش و نظارت بر اجرای برنامه 
 مکاتبه با نواحی سه گانه و منطقه ماهیدشت آموزش و پرورش جهت آموزش و نظارت بر اجرای برنامه 
 مکاتبه با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و حوزه های علمیه  جهت آموزش و نظارت بر اجرای برنامه 
 هماهنگی با نواحی سه گانه آموزش و پرورش و منطقه ماهیدشت در خصوص برگزاری  آموزش کلیه مربیان بهداشت مدارس 
 ارسال CD اموزشی جهت ادارات
 تهیه و تحویل استند جهت استفاده در جلسات مجمع محلات و سینماآزادی و فرهنگ
 هماهنگی حضوری با واحد آموزش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی حهت تشکیل جلسه آموزشی پیشگیری از کرونا 
 ملاقات حضوری با سازمان بهزیستی جهت پی گیری برگزاری جلسه آموزشی کرونا ویروس 
 ارسال پیامک آموزشی به کاردان وکارشناسان شرکت ها و کارخانه ها ی حوزه شهرستان کرمانشاه
 آموزش درخصوص کرونا ویروس در استادیوم سرپوشیده امام خمینی( ساعت 6 لغایت6 ونیم عصر)
 برگزاری جلسه آموزشی کرونا جهت مربیان مهدهای کودک شهرستان کرمانشاه
 مکاتبه با فرمانداری جهت مطرح نمودن کرونا در کارگروه امنیت غذا 
 برگزاری جلسه آموزشی کرونا و خودمراقبتی سازمانی پرسنل کارخانه سیمان سامان
جلب مشارکت خانه صنعت و معدن استان جهت  همکاری برای  برگزاری جلسات آموزشی در شهرک های صنعتی شهرستان کرمانشاه
 برگزاری جلسه آموزشی کرونا جهت نیروهای خدماتی مراکز تحت پوشش
 مکاتبه با شهرداری منطقه دو. کمیته امداد. دفاتر تسهیل گری.کلاتنری محله.بهزیستی.جهت شرکت در مجمع سلامت منطقه 2
 تشکیل مجمع سلامت منطقه 3 با گفتمان غالب کرونا ویروس
 تشکیل مجمع سلامت منطقه 2 در شهرک امام خمینی ره با گفتمان غالب کرونا ویروس
 مکاتبه و هماهنگی حضوری  با واحد آموزش اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی حهت تشکیل جلسه آموزشی پیشگیری از کرونا 
مکاتبه و ملاقات حضوری با سازمان بهزیستی جهت پی گیری برگزاری جلسه آموزشی کرونا ویروس جدید
مراجعه به سینما فرهنگ و سینما آزادی و نصب استند کرونا ویروس جدید
 مراجعه به فرهنگ سرای کوثر جهت هماهنگی به منظورربرگزاری مجمع در محل فرهنگ سرا و استفاده از کانال پیام رسان
ارسال پیام های بهداشتی در خصوص کورونا ویروس جدید به کانال فرهنگ سرا با 400 عضو
 هماهنگی با سازمان آبفار جهت نصب استند بیماری کورونا ویروس جدید جهت نصب در نمایشگاه از تاریخ 98.11.20 تا 98.11.26واقع در پارک شاهد
 ارسال تصاویر پوستر کرونا ویروس جدید برای رادیو نمای کرمانشاه
 تهیه و ارسال  پیام صوتی به مخابرات جهت پخش در تلفن ثابت
 تهیه و ارسال  پیام رادیویی جهت پخش در رادیو
 نصب بنر 12 متری در اطلاع رسانی در مبادی شهرکهای صنعتی
 هماهنگی تلفنی  با نیروهای نظامی (ارتش، سپاه، نیروی انتظامی) در خصوص اطلاع رسانی و حضور مدرس جهت آموزش
 تهیه  و تحویل استند جهت استفاده در نمایشگاه اداره آب و فاضلاب واقع در پارک شاهد کرمانشاه
 تهیه و انتشار کلیپ آموزشی و پوستر اطلاع رسانی درخصوص کرونا جهت اینستاگرام
 تهیه گزارش عملکرد جهت ارائه در فرمانداری و معاونت بهداشتی
 طرح بحث کرونا ویروس جدید در جلسه پدافند غیر عامل شهرستان
 ارسال مطالب آموزشی در خصوص کرونا ویروس بر روی CD به دانشکده ها ( 20 دانشکده )
 هماهنگی با مراکزخدمات جامع شهری و روستایی / پایگاهها / خانه های بهداشت جهت نظارت بر نصب بنر در درب ورددی مدارس تحت پوشش 
 تاکید به روسای نواحی سه گانه و آموزش و پرورش جهت آموزش و نظارت بر اجرای برنامه و نصب بنر در درب مدارس  تحت پوشش در جلسه شورای آموزش و پرورش
 هماهنگی  تلفنی با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و حوزه های علمیه  جهت آموزش و نظارت بر اجرای برنامه و تعیین وضعیت آموزش در این مکانها 
 هماهنگی با مراکزخدمات جامع  سلامت شهری و روستایی / پایگاهها / خانه های بهداشت جهت نظارت بر نصب بنر در درب ورددی مدارس تحت پوشش  ( نامه اداری )
 طرح بیماری کرونا در کمیته سلامت و امنیت غذایی شهرستان
 آموزش پرسنل و زندانیان زندان های دیزل آباد و ماهیدشت
 اجرا و پخش فایلهای ارسالی مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه در برنامه راه تندرستی رادیو نمای کرمانشاه با حضور دکتر جانبخش
 انتشار و ارسال مطالب آموزشی و طرح بنر و پوستر به گروه مجازی اخبار سلامت کرمانشاه
 انتشار و ارسال مطالب آموزشی و طرح بنر و پوستر به گروه مجازی اخبار کانون روابط عمومی ادارات سطح شهرستان کرمانشاه
 مکاتبه با روابط عمومی ادارات شهرستان و ارسال مطالب آموزشی و معرفی سایت مرکز بهداشت جهت دریافت کرونا ویروس جدید
 مکاتبه با سازمان تبلیغات اسلامی جهت نصب بنر و برگزاری جلسه آموزشی جهت ائمه جمعه و جماعات
 برگزاری جلسه آموزشی جهت مسئولین تعاونی های ترمینال کاویانی
 آموزش درجشنواره میلاد کوثر (مجری فدراسیون ورزشهای همگانی )
 مکاتبه با نیروهای مسلح(ارتش، سپاه، نیروی انتظامی) ارسال بسته آموزشی و درصورت نیاز تعیین زمان جهت آموزش به نیروهای نظامی و انتظامی
 مکاتبه با آموزش و پرورش در خصوص اجرای زنگ شستشوی دست ها و توصیه های لازم در خصوص پیشگیری از کرونا
 تشکیل مجمع سلامت منطقه 4 در فرهنگ سرای  گل نرگس
 تهیه وارسال پوستر آموزشی به ماهنامه سلامت
 جلسه هم اندیشی کرونا معاونت درمان، معاونت بهداشتی و روسای بیمارستانها
 برگزاری جلسه آموزشی جهت پرسنل و کارشناسان مناطق سه گانه بهداشت محیط با موضوع کرونا ویروس 
 شرکت در جلسه آموزشی معاونت بهداشتی
 حضور در پایش محیطی ادارات جهت نصب بنر با معاونت بهداشتی
 جلسه آموزشی جهت متصدیان اماکن بین راهی 
 بازدید از کلیه بیمارستانها وتکمیل چک لیست کرونا ویروس
 بازدید از کلیه هتل ها و اموزش در خصوص کرونا ویروس
 بازدید از از کلیه مساجد سطح شهر و اموزش به متولیان مساجد
 برگزاری جلسه آموزشی جهت نماینده امور بانوان
 تهیه وارسال مقاله به ماهنامه سلامت
 تهیه و ارسال پوستربه روزنامه باختر
 کارگروه فرمانداری
 برگزاری جلسه آموزشی جهت مسئولین باربری ها
 مکاتبه با مراکز  خدمات جامع سلامت تابعه جهت استفاده از تلویزیون مراکز جهت آموزش  در باره کرونا ویروس جدید
 هماهنگی تلفنی با کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی جهت نصب بنر ، بررسی وضعیت آموزش کرونا در دانشگاهها 
 مکاتبه با آموزش و پرورش نواحی سه گانه و منطقه ماهیدشت  جهت شرکت در جلسه آموزشی ، اطلاع رسانی و نظارت بربرنامه پیشگیری از کرونا
 مکاتبه باکلیه پرسنل بعنوان سفیرسلامت جهت اطلاع رسانی مطالب کرونادرکانالهای مجازی عضو
 مکاتبه با آموزش و پرورش استثنایی  جهت شرکت در جلسه آموزشی ، اطلاع رسانی و نظارت بربرنامه پیشگیری از کرونا
 ارسال نامه و دستورالعمل مراقبت و کنترل کرونا ویروس در مدارس، مهدکودک ها و مراکز آموزش عالی  از طریق ایمیل به نواحی سه گانه آموزش و پرورش و منطقه ماهیدشت
 

 

بازگشت به صفحه آموزش در خصوص کرونا ویرو جدید 2019