آرشیو ماهیانه

اخبار دی 1390

عنوانتاریخ انتشار
پاسخنامه سئوالات آزمون بهورزان شهرستان کرمانشاه درسال1390 اعلام گردید ۲۹ دی ۱۳۹۰
جمعی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ومرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه درمراسم اربعین حسینی شرکت کردند ۲۵ دی ۱۳۹۰
درتاریخ 20/10/90کارگاه یک روزه زنجیره سرما،عوارض ایمن سازی ونظام مراقبت سرخجه درسالن همایش های مرکز بهداشت برگزارگردید ۲۵ دی ۱۳۹۰
درتاریخ20/10/90طی مراسمی فرمانده جدید پایگاه بسیج کارمندی مرکزبهداشت شهرستان کرمانشاه معرفی گردید ۲۲ دی ۱۳۹۰
درتاریخ20/10/90 آزمون سالیانه بهورزان شهرستان کرمانشاه برگزارگردید ۲۲ دی ۱۳۹۰
داوطلبین سلامت به اردوی زیارتی قم رفتند ۱۹ دی ۱۳۹۰
درتاریخ18/10/90 ریاست محترم دانشگاه از مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه بازدیدنمود ۱۸ دی ۱۳۹۰
از تاریخ 5/2/90لغایت 7/10/90 تعداد 108 فروشگاه عرضه کننده نانهای بسته بندی شده غیر مجاز که به تعزیرات حکومتی معرفی گردیده اند ۱۳ دی ۱۳۹۰
از ابتدای سالجاری تا پایان آذر ماه تعداد21 نانوایی و82واحدصنفی دیگر به علت تخلفات بهداشتی پلمپ شده اند ۱۳ دی ۱۳۹۰
درارزیابی استانی واحدسلامت خانواده مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه رتبه برتررا درامرنجات جان مادران باردارپرخطر ورتبه اول گزارش دهی به موقع را کسب کرد ۱۱ دی ۱۳۹۰
روزجمعه دوم دی ماه 1390 درمنطقه چشمه سفیدبرنامه کوه پیمایی برگزار گردید ۴ دی ۱۳۹۰