درباره هفــته ی ســــلامت1391 :

 World Health Day:

درباره روز جهانی بهداشت وهفته ی سلامت سال2012 میلادی(1391 هجری شمسی):

 
هفته سلامت 1391
 
شعار روزجهانی بهداشت سال2012 میلادی(1391 هجری شمسی):
 
ســالمنـدی و ســـلامت AGING AND HEALTH 
 
روز شمار هفته سلامت: 24-18 فروردین 1391 :
 
ایام هفته تاریخ  عنــــــــــــــــــوان
جمعه   18/1/1391 سالمندی، ورزش و سلامت معنوی
شنبه   19/1/1391 سالمندی و آموزش  همگانی
یکشنبه   20/1/1391 سالمندی و حوادث و بلایا
دوشنبه   21/1/1391 سالمندی و شهرهای دوستدار سلامت
سه شنبه   22/1/1391 سالمندی، سلامت و همکاری‌های بین‌بخشی
چهارشنبه   23/1/1391  سالمندی و مراقبت در برابر بیماری‌ها
پنجشنبه   24/1/1391 سالمند ی و کرامت اجتماعی   
 
 
برای مشاهده اخبار هفته ی سلامت 1391از سایت وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی اینجـــــــــــا کلیــــــــــــک کنید
 
 *****************************************************************