آرشیو ماهیانه

اخبار دی 1389

عنوانتاریخ انتشار
فعالیتها ی بهداشت محیط (ستاد و سه منطقه) در اجرای طرح تشدید فعالیتها و طرح مداخله ای همایش بازرسی در آبان ماه سال1389اعلام گردید ۳۰ دی ۱۳۸۹
فعالیتهای واحد بهداشت محیط در 9 ماهه اول سال1389 و در بخش نظارت بر تأمین آب شرب سالم در شهر و روستا اعلام گردید ۳۰ دی ۱۳۸۹
فعالیتهای عمرانی واحدبهداشت محیط شهرستان کرمانشاه در بخش بهسازی محیط روستائی اعلام گردید ۳۰ دی ۱۳۸۹
اقدامات واحدبهداشت محیط شهرستان کرمانشاه در 9 ماهه اول سال1389 در بخش نظارت بر مواد غذائی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذائی و اماکن عمومی اعلام گردید ۳۰ دی ۱۳۸۹
در ادامه همکاری واقدام مشترک مرکز بهداشت واداره محترم دامپزشکی شهرستان کرمانشاه مقادیرقابل توجهی مواد غذایی فاسد وتاریخ مصرف گذشته کشف وضبط گردید ۳۰ دی ۱۳۸۹
دومین همایش تغذیه وغذای سالم در محیط کار در تاریخ های هفتم وهشتم اسفند ماه در تهران و در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار می گردد ۲۸ دی ۱۳۸۹
در تاریخ 25/10/89با همکاری واقدام مشترک مرکز بهداشت واداره محترم دامپزشکی شهرستان کرمانشاه مقادیرقابل توجهی مواد غذایی فاسد وتاریخ مصرف گذشته کشف وضبط گردید ۲۵ دی ۱۳۸۹
آقای دکتر نیکبخت ریاست محترم دانشگاه باهمراهی معاونت محترم بهداشتی دانشگاه وآقای دکتر نصیری سرپرست محترم مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه از مراکز بهداشتی درمانی کوزران وماهیدشت بازدید بعمل آوردند ۱۸ دی ۱۳۸۹
مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه اقدام به خرید ونصب آنتی ویروس جهت شبکه رایانه ای خود کرد ۱۴ دی ۱۳۸۹
طرح ملی پیمایش سلامت روان همزمان با کل کشور در شهرستان کرمانشاه اجرا میشود . ۷ دی ۱۳۸۹
در تاریخ 5/10/89آزمون سالانه بهورزی شهرستان کرمانشاه برگزار گردید ۷ دی ۱۳۸۹