آرشیو ماهیانه

اخبار اسفند 1389

عنوانتاریخ انتشار
پیام نوروزی آقای دکتر نصیری سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برای همکاران محترم: ۱ فروردین ۱۳۹۰
واحد بهداشت محیط شهرستان کرمانشاه درپایان سال89 فعالیت های خود راتشدیدکرد ۲۸ اسفند ۱۳۸۹
درتاریخ 9/12/1389جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی درمحل فرمانداری کرمانشاه تشکیل گردید: ۲۸ اسفند ۱۳۸۹
در تاریخ 21/12/89 مقدار 10تن انواع مواد غذایی کپک زده وغیربهداشتی معدوم گردید ۲۸ اسفند ۱۳۸۹
همچون سالهای گذشته ،طرح بسیج سلامت نوروزی واحد بهداشت محیط شهرستان کرمانشاه به اجرادرخواهدآمد ۲۲ اسفند ۱۳۸۹
در ارزیابی انجام شده به مناسبت دومین سال فعالیت سایت جدید دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، سایت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه ازبین سایت مراکز بهداشت تابعه دانشگاه اول شد ۲۲ اسفند ۱۳۸۹
در تاریخ 21/12/89جلسه کارشناسان ستادی مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزارگردید ۲۲ اسفند ۱۳۸۹
واحد سلامت خانواده مرکزبهداشت شهرستان کرمانشاه درهفته "بسیج اطلاع رسانی تغذیه سالم" فعالیتهای چشمگیری داشت. ۲۲ اسفند ۱۳۸۹
همایش بزرگداشت یازدهم اسفند، روز بهداشت محیط برگزار گردید ۲۲ اسفند ۱۳۸۹
بخش شبانه اورژانس دندانپزشکی درمرکز بهداشتی درمانی حاج دایی راه اندازی گردید. ۱۹ اسفند ۱۳۸۹
جمعه بیستم اسفند ماه 1389 پیاده روی خانوادگی کارکنان واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار می گردد: ۱۸ اسفند ۱۳۸۹
واحد سلامت خانوده مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه در هفته ی ملی سلامت مردان سال1389 فعالیت های چشمگیری داشت : ۱۵ اسفند ۱۳۸۹
جمعه سیزدهم اسفند ماه 1389 پیاده روی خانوادگی کارکنان واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار گردد: ۱۳ اسفند ۱۳۸۹
دومین جلسه برنامه ریزی هفته سلامت 1390درمرکزبهداشت شهرستان کرمانشاه برگزارگردید ۱۲ اسفند ۱۳۸۹
جمعه سیزدهم اسفند ماه 1389 همایش پیاده روی خانواده دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار می گردد. ۱۲ اسفند ۱۳۸۹
کارکنان مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه همگام با همشهریان محترم وبه منظور ترویج فرهنگ تحرک و ورزش در زندگی جامعه ،دریازدهمین همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی کرمانشاه شرکت کردند ۸ اسفند ۱۳۸۹
به مناسبت هفته ی ملی سلامت مردان، با برپایی چادر در پارک لاله کرمانشاه ،به ارائه مشاوره و ویزیت رایگان مردان اقدام گردید ۸ اسفند ۱۳۸۹
به مناسبت هفته ی ملی سلامت مردان ایرانی(سال1389) ،کارکنان مرد مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه در حیاط این مرکز به ورزش صبحگاهی پرداختند ۵ اسفند ۱۳۸۹