آرشیو ماهیانه

اخبار مرداد 1389

عنوانتاریخ انتشار
درتاریخ28/5/1389 کارگاه یکروزه نظام مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن جهت پزشکان کارکنان مراکز بهداشتی ودرمانی برگزار گردید ۳۱ مرداد ۱۳۸۹
درمراکز بهداشتی درمانی حافظیه وشهید سوری نیز ارائه خدمات دندانپزشکی باتعرفه دولتی آغازگردید ۲۷ مرداد ۱۳۸۹
واحدسلامت خانوده مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه در راستای برنامه های هفته جهانی جهانی تغذیه با شیر مادر برنامه ها وفعالیت هایی خاص داشت ۲۵ مرداد ۱۳۸۹
در تاریخ 23/5/89اولین جلسه عملکرد مراکز بهداشتی درمانی شهری تابعه مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه در محل سالن همایش های این مرکز برگزار گردید ۲۴ مرداد ۱۳۸۹
امسال نیز واحدسلامت خانوده مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه در راستای برنامه های هفته جهانی جمعیت یکسری برنامه ها وفعالیت های خاص داشت ۱۹ مرداد ۱۳۸۹
مهلت انجام واکسیناسیون نوبت سوم هپاتیت بی برای متولدین سال1371 تا تاریخ 15/5/1389 تمدید گردید ۱۲ مرداد ۱۳۸۹
در تاریخ 31/4/89برنامه آموزشی یکروزه "نظام مراقبت بیماریها "جهت مسئولین کلیه بیمارستان های سطح شهرستان کرمانشاه توسط واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار گردید ۳ مرداد ۱۳۸۹