آرشیو ماهیانه

اخبار فروردین 1390

عنوانتاریخ انتشار
فعالیت های واحد آموزش سلامت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه در هفته سلامت 1390 اعلام گردید ۲۸ فروردین ۱۳۹۰
در تاریخ 22/1/90وبه مناسبت هفته سلامت یک جلسه آموزشی درشرکت آب وفاضلاب کرمانشاه برگزار گردید. ۲۸ فروردین ۱۳۹۰
درتاریخ 21/1/90 ومناسبت هفته سلامت وروز جهــانی بهــداشت یک برنامه آموزشی جهت کاردان وکارشناس بهداشت حرفه ای شاغل درشرکتها وکارخانجات برگزارگردد ۲۵ فروردین ۱۳۹۰
پیاده روی خانوادگی به همراه مسئولین دانشگاه ۲۴ فروردین ۱۳۹۰
توصیه‌های بهداشتی جهت حفظ سلامت در برابر گرد و غبار غلیظ موجود در هوا: ۲۴ فروردین ۱۳۹۰
بازهم گرد وغبار غلیظ کرمانشاه رافراگرفت ۲۴ فروردین ۱۳۹۰
آقای مهندس رجبی برخی از فعالیت های انجام شده توسط واحد پیشگیری ومبارزه بابیماریهادر هفته سلامت را اعلام کرد ۲۲ فروردین ۱۳۹۰
درمراسم نماز جمعه مورخ 19/1/90وبه مناسبت هفته سلامت ،آقای دکتر نصیری سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه بود ۲۰ فروردین ۱۳۹۰
دراین دوره از سفرهیات محترم دولت به کرمانشاه ،تعدادی از مراکز تابعه مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه مورد بازدید قرار گرفتندوآزمایشگاه استخدامی ومرکز مشاوره قبل ازازدواج وتالاسمی مرکز فرهنگیان افتتاح گردید ۲۰ فروردین ۱۳۹۰
دراولین روز هفته سلامت (18/1/90)ودر محل سالن اجتماعات شرکت نوین جهت کارگران شرکت مذکور وکارگران شرکت تنظیف کرمانشاه جلسه آموزشی برگزار گردید ۲۰ فروردین ۱۳۹۰
درتاریخ 21/1/90 بــرنامه ای به مناسبت هفته سلامت وروز جهــانی بهــداشت سال1390 برگزار می گردد ۲۰ فروردین ۱۳۹۰
مرکزبهداشت شهرستان کرمانشاه همکاری های چشمگیری باگروه جهادگران بسیج مستقر درمنطقه محروم چنار داشت ۱۷ فروردین ۱۳۹۰
آقای دکتر نصیری سرپرست محترم مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه ،اکیپ ویژه بازرسی نوروزی نظارت برمراکزواماکن عرضه مواد غذایی طاقبستان را همراهی می کند ۷ فروردین ۱۳۹۰
پیام نوروزی آقای دکتر نصیری سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برای همکاران محترم: ۱ فروردین ۱۳۹۰