آرشیو ماهیانه

اخبار آذر 1390

عنوانتاریخ انتشار
روزجمعه دوم دی ماه 1390 درمنطقه چشمه سفیدبرنامه کوه پیمایی برگزارمی گردد ۲۹ آذر ۱۳۹۰
به مناسبت هفته جهانی ایدز وبه منظور افزایش آگاهی عمومی واحدپیشگیری ومبارزه بابیماریهابرنامه های خاصی برگزارنمود ۲۸ آذر ۱۳۹۰
سامانه چند رسانه ای فیلم های آموزشی پزشکی و بهداشتی راه‌اندازی گردیده است: ۲۷ آذر ۱۳۹۰
اگر موازین بهداشتی در آرایشگاهها و دندان پزشکیها رعایت نشود این امر می تواند خطر ابتلا افراد مراجعه کننده به بیماری ایدز را به همراه داشته باشد: ۲۴ آذر ۱۳۹۰
درتاریخ 13/9/90 درمرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه مراسم زیارت عاشورابرگزارشد ۱۸ آذر ۱۳۹۰
روز یکشنبه 13آذر ماه ساعت 30/10،مراسم پرفیض زیارت عاشورادر مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار می گردد ۱۰ آذر ۱۳۹۰
همایش ملی بهداشت حرفه ای و ایمنی در کارگاههای ساختمانی ۵ آذر ۱۳۹۰
ازفعالیت های مرکزبهداشت شهرستان کرمانشاه درراستای امر پیشگیری از اعتیادتقدیرگردید ۳ آذر ۱۳۹۰