آرشیو ماهیانه

اخبار دی 1391

عنوانتاریخ انتشار
با همکاری بنیاد خیریه ی حاج مراد صفی خانی ،تعداد 42 جفت عصای زیر بغل جهت سالمندان نیازمندتهیه گردید: ۲۹ دی ۱۳۹۱
ازابتدای فصل پاییزامسال تاکنون جهت تعداد1820نفر واکسیناسیون آنفلوانزای فصلی انجام گردیده است: ۲۸ دی ۱۳۹۱
کارگاه عوراض واشکال دارویی جهت پزشکان ،دارویاران وکارشناسان ستادی درمرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار گردید: ۲۷ دی ۱۳۹۱
ویرایش سوم کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی منتشر گردید ۲۴ دی ۱۳۹۱
در بازدید تیم مشترک بهداشت محیط و اداره دامپزشکی شهرستان مقدارزیادی موادغذایی فاسدکشف و معدوم گردید ۲۰ دی ۱۳۹۱
از صبح روز سه شنبه 19/10/91باز هم گرد و غبار غلیظ کر مانشاه را فراگرفت: ۲۰ دی ۱۳۹۱
لیست اسامی وآدرس پزشکان خانواده فعال دربخش دولتی وخصوصی منتشر شد حوزه شهرستان کرمانشاه منتشر شد: ۱۰ دی ۱۳۹۱
هفته ی بسیج آموزش همگانی تغذیه برگزار می گردد: ۵ دی ۱۳۹۱
آقای علی عزتی به عنوان مسئول اداره اموال مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه منصوب گردید: ۲ دی ۱۳۹۱