آرشیو ماهیانه

اخبار مهر 1392

عنوانتاریخ انتشار
روزهای سه شنبه30مهرماه ، پنجشنبه دوم ،یکشنبه پنجم ،سه شنبه هفتم وپنجشنبه نهم آبان ماه برنامه آموزشی زنده از شبکه 7سیما(شبکه آموزش)باموضوع فرزند پروری وبا امکان دریافت گواهینامه آموزشی معتبرپخش خواهد شد. ۳۰ مهر ۱۳۹۲
واحد سلامت خانواده مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه به مناسبت روز جهانی کودک وهفته مربوطه فعالیت های خاصی داشته است ۲۸ مهر ۱۳۹۲
درمرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه کلاس آموزشی و توجیهی راهنمای وزن گیری مادران باردار و کم خونی برگزار گردید ۲۷ مهر ۱۳۹۲
درتاریخ بیست وسوم مهرماه 1392جلسه آموزشی جهت پرسنل بهداشت حرفه ای برگزار گردید. ۲۶ مهر ۱۳۹۲
28مهر ماه لغایت چهارم آبان ماه امسال هفته جهانی بسیج پیشگیری از مسمومیت با سرب می باشد: ۲۵ مهر ۱۳۹۲
شعارهفته ملی سلامت بانوان ایرانی(سبا) ، "فردا دیر است ،سلامت زنان راجدی بگیریم" می باشد. ۲۳ مهر ۱۳۹۲
هیجدهم مهر ماه، کارگاه آموزشی نحوه تدوین برنامه ریزی آموزشی جهت نمایندگان مراکز برگزار شد: ۲۲ مهر ۱۳۹۲
هفدهم مهر ماه کارگاه یکروزه یک روزه ای جهت مسئولین مدارس مروج سلامت برگزار گردید: ۲۲ مهر ۱۳۹۲
شعار هفته ملی کودک: زنده باد کودکی ، زنده باد زندگی است: ۱۷ مهر ۱۳۹۲
از ابتدای سالجاری تاکنون سه مرحله و باهمکاری ارگانهای ذیربط ، مزارع آلوده سبزی حاشیه رودخانه قره سو امحاء گردیده اند: ۱۱ مهر ۱۳۹۲
درتاریخ 10/7/92جلسه آموزشی جهت متصدیان استخرهای شهرستان برگزارگردید: ۱۱ مهر ۱۳۹۲
درمهر وشهریورماه سالجاری ،دو دوره کارگاه آموزشی جهت دانشجویان پزشکی جامعه نگر برگزارگردید: ۸ مهر ۱۳۹۲
مرکز بهداشتی درمانی حاح سید میر جلال مهدی پور افتتاح شد ۸ مهر ۱۳۹۲
شعار امسال روز جهانی قلب "همواره در جاده قلب سالم حرکت کنید" می باشد. ۲ مهر ۱۳۹۲
درتاریخ 30/6/92، ریاست محترم دانشگاه با پرسنل مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه دیدارنمود ۱ مهر ۱۳۹۲