آرشیو ماهیانه

اخبار آبان 1392

عنوانتاریخ انتشار
سامانه ارتباطات مردمی 1490 مجددا" را ه اندازی گردیده وآماده دریافت شکوائیه بهداشتی مردم می باشد: ۲۹ آبان ۱۳۹۲
27آبان ماه لغایت 3 آذر هفته ملی دیابت در ایران است. ۲۷ آبان ۱۳۹۲
سامانه ارتباطات مردمی 1490 مجددا" را ه اندازی گردیده وآماده دریافت شکوائیه بهداشتی مردم می باشد: ۲۶ آبان ۱۳۹۲
دستورالعمل جدید(1392)نحوه تاسیس شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای منتشرگردید: ۲۶ آبان ۱۳۹۲
فعالیت های واحد سلامت خانواده مرکزبهداشت شهرستان کرمانشاه بمناسبت روزجهانی تخم مرغ(هفدهم مهرماه 1392): ۲۱ آبان ۱۳۹۲
درمرکز بهداشتی درمانی ماهیدشت به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان ایرانی(سبا) فعالیتهای مختلفی انجام گردید: ۱۱ آبان ۱۳۹۲
ثبت نام اینترنت پر سرعت جهت کلیه پرسنل دانشگاه ۱۰ آبان ۱۳۹۲
به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان ایرانی (سبا )فعالیت های مختلفی توسط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه صورت گرفت: ۶ آبان ۱۳۹۲
درتاریخ 30مهر ماه 1392 برنامه آموزش مدارس مروج سلامت و مسائل بهداشتی روز برگزارگردید ۶ آبان ۱۳۹۲
مانور کاهش اثرات بلایای طبیعی از تاریخ 18/7/92 لغایت 24/7/92 برگزار گردید ۶ آبان ۱۳۹۲