آرشیو ماهیانه

اخبار آذر 1392

عنوانتاریخ انتشار
درتاریخ 20/9/92 جلسه تودیع همکارگرامی،سرکارخانم رمضانی وجلسه کارشناسان بهداشت محیط درخصوص دستورالعملها وبخشنامه های این واحد برگزار شد: ۲۸ آذر ۱۳۹۲
اولین جلسه بررسی راهکارهای جلوگیری از کشت سبزیجات وصیفی جات وآبیاری آن با فاضلاب خام جهت سال آینده درحاشیه رودخانه قره سو درمحل مرکز بهداشت کرمانشاه تشکیل شد. ۲۸ آذر ۱۳۹۲
درتاریخ 1/10/92گردهمایی کاردان وکارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در کارخانجات وشرکتهای حوزه شهرستان کرمانشاه برگزار می گردد: ۲۷ آذر ۱۳۹۲
شعارمحوری هفته ملی پژوهش 1392، پژوهش وفناوری کلید توسعه پایدار ۲۵ آذر ۱۳۹۲
درتاریخ نوزدهم آذر ماه1392 مرکز بهداشتی درمانی شهرک ظفر افتتاح گردید. ۲۰ آذر ۱۳۹۲
دهم آذر ماه سال1392(اول دسامبر2013)روز جهانی ایدز است: ۹ آذر ۱۳۹۲
سایت مجله بین المللی تجارب وکارکردهای مطلوب نظام مراقبت های بهداشتی(به زبان فارسی) راه اندازی گردیده است: ۶ آذر ۱۳۹۲
همشهریان عزیز باید به منظور حفظ سلامت خود ،خانواده ودیگران ،آمادگی های لازم جهت مقابله با اثرات زلزله وسایر بلایای طبیعی کسب نمایند: ۴ آذر ۱۳۹۲
واحدسلامت خانواده مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه به مناسبت هفته سلامت بانوان ایرانی(سبا) سال1392 فعالیتهای مختلفی داشت: ۴ آذر ۱۳۹۲
بیست ونهم آبان ماه 1392 وبه مناسبت هفته ملی دیابت جلسه آموزشی با حضور نمایندگان محترم ادارات و ارگان های شهرستان کرمانشاه برگزار گردید: ۴ آذر ۱۳۹۲
درتاریخ سی ام آبانماه 1392 برنامه آموزشی سل جهت مسئولین ذیربط این بیماری، درمحل مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه تشکیل شد: ۳ آذر ۱۳۹۲