آرشیو ماهیانه

اخبار دی 1393

عنوانتاریخ انتشار
درراستای اجرای طرح الکترونیک کردن پرونده های خانوار(طرح سپاس)،مرکز آموزش بهورزی شهرستان کرمانشاه ، آموزش بهورزان کلیه خانه های بهداشت را آغاز نموده است ۲۸ دی ۱۳۹۳
هیجدهم دی ماه جلسه ای درخصوص برنامه پزشک خانواده مناطق حاشیه نشین شهری درمرکز بهداشت کرمانشاه برگزارشد: ۲۷ دی ۱۳۹۳
باهمت وهمکاری خیرین ، شورای اسلامی وشهردار منطقه کار تعمیرات کلی پایگاه بهداشتی درمانی حکمت آباد انجام گردید: ۲۴ دی ۱۳۹۳
توسط رابط امور بانوان درتاریخ شانزدهم دی ماه1393 کارگاه "برقراری ارتباط موثر از مجموعه مهارتهای ده گانه زندگی" برگزار گردید: ۲۱ دی ۱۳۹۳
جلسه مشترک معاونت محترم بهداشتی ، سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه،کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت وکارشناسان مسئول واحدهای بهداشت حرفه ای وطرح وگسترش برگزار شد: ۱۶ دی ۱۳۹۳
آزمون سالانه بهورزان شهرستان کرمانشاه همزمان با سایر شهرستانهای استان برگزار شد: ۱۵ دی ۱۳۹۳
دومین کنگره بین المللی(وششمین کنگره ملی) آموزش بهداشت وارتقای سلامت ایران در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در اردیبهشت 1394 برگزار خواهد شد. ۱۴ دی ۱۳۹۳
درتاریخ هشتم دی ماه 1393جلسه کمیته بیمه روستایی مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه تشکیل گردید: ۱۰ دی ۱۳۹۳
درمرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه کارگاه ارتقاء نرخ باروری برگزار شد: ۷ دی ۱۳۹۳
برنامه بسیج ملی کاهش مصرف نمک با هدف فرهنگ سازی اصول تغذیه صحیح اجرا می گردد: ۶ دی ۱۳۹۳
کانون بسیج جامعه پزشکی مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه درهفته بسیج فعالیتهای معتددی داشته است: ۵ دی ۱۳۹۳
به بهانه هفته وقف از تمامی خیرین محترم بخش سلامت که در امر اهداء مراکز و تجهیزات درمانی ، مرکز بهداشت کرمانشاه را یاری نموده اند تشکر و قدردانی بعمل می آید. ۳ دی ۱۳۹۳
درراستای تجهیز ونوسازی مراکزبهداشتی درمانی وبا تاکید دکتر نصیری سرپرست مرکز بهداشت وتلاش همکاران واحد تدارکارت این مرکز ،تاکنون اقدامات چشمگیری صورت گرفته است: ۳ دی ۱۳۹۳