آرشیو ماهیانه

اخبار اردیبهشت 1393

عنوانتاریخ انتشار
نشانی پست الکترونیک (ایمیل)مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه تغییر یافت: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
سرکارخانم آزیتا اقبالی کارشناس مسئول واحد سلامت خانواده شهرستان کرمانشاه بعنوان مامای نمونه انتخاب گردید: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
مرکزبهداشت شهرستان کرمانشاه در هفته سلامت امسال فعالیتهای متعددی داشت: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
به مناسبت هفته ایمنی راهها وهفته ایمنسازی برنامه آموزشی جهت پرسنل واحدپیشگیری ومبارزه با بیماریها برگزار شد: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
اولین جلسه کارگروه سلامت ،امنیت غذایی سال1393 شهرستان کرمانشاه ،هفتم اردیبهشت برگزار شد: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
درمرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه جلسه آموزشی - توجیهی جهت متصدیان کارگاههای تولید وفروش لبنیات سنتی برگزار گردید: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳
آقای دکتر نصیری سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه روزجهانی ماما رابه همکاران وتلاشگران عرصه حفظ سلامت مـادر و نـوزاد تبـریک گفت: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
از ۱۵ اردیبهشت قرار است طرح تحول نظام سلامت در کشور اجرا شود: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
درتاریخ نهم اردیبهشت ماه همایش روزجهانی ایمنی وبهداشت حرفه ای درمرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار شد: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
شرکتها وکارخانجات حوزه شهرستان کرمانشاه دربرزگداشت هفته سلامت 1393 با مرکزبهداشت شهرستان کرمانشاه همکاری کردند: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
به مناسبت هفته سلامت درمرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه مسابقه طناب کشی برگزار شد: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
به مناسبت ایام هفته سلامت و روز زن مسئول امور بانوان وجمعی ازبانوان شاغل درستادمرکزبهداشت شهرستان به ملاقات سالمندان رفتند: ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
بیست وهشتم آوریل سال2014 میلادی برابر با هشتم اردیبهشت ماه سال1393 هجـــری شمسی ، روز جهانی ایمــنی و بهداشت حرفه ای است. ۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
به مناسبت روز زمین پاک اعضای بسیج جامعه پزشکی وپرسنل واحد سلامت محیط شهرستان کرمانشاه درپاکسازی طبیعت شرکت نمودند: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
کاردان وکارشناسان گروه سلامت محیط شاغل مراکز تابعه شهرستان کرمانشاه درخصوص سامانه جامع بازرسی سلامت محیط وکار آموزش های لازم رادریافت نمودند: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
آقای دکتر نصیری بعنوان مدیرکانون بسیج جامعه پزشکی مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه منصوب گردید: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
به مناسبت روز زن از بانوان شاغل درمرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه تجلیل شد: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳