آرشیو ماهیانه

اخبار مرداد 1393

عنوانتاریخ انتشار
روز چهارشنبه 29مردادماه 93، آقای دکتر نصیری سرپرست مرکز بهداشت کرمانشاه ،ازمراکز بهداشتی درمانی حاج افغانی،کهریزوخانه بهداشت پشته کش را بازدیدنمود: ۳۰ مرداد ۱۳۹۳
مرکز بهداشتی درمانی روستایی سرونو وپایگاه شهری امام خمینی(ره)نیز توسط دکتر نصیری بازدید شدند: ۲۹ مرداد ۱۳۹۳
جلسه اعضای کمیته پایش مراکز بهداشتی درمانی تابعه مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزارگردید: ۲۹ مرداد ۱۳۹۳
جلسه ای در رابطه با جلب مشارکتهای مردمی درامور بهداشتی درمانی درمحل دفتر آقای دکتر نصیری تشکیل گردید: ۲۹ مرداد ۱۳۹۳
در تاریخ بیست وپنجم مردادماه 93 جلسه خودمراقبتی دربیماریهای قلبی وعروقی با حضور همکاران ستادی درمحل دفتر دکتر نصیری برگزار شد: ۲۹ مرداد ۱۳۹۳
واحدسلامت خانواده مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه ، به مناسبت هفته تغذیه با شیر مادر(سال1393)فعالیت های متعددی داشت: ۲۸ مرداد ۱۳۹۳
در تاریخ های25 و 26 مردادنشستی با حضور پزشکان و ماما های بیمه روستایی و ماماهای مراکز بهداشتی درمانی شهری در محل سالن همایش های مرکز بهداشت برگزار گردید. ۲۸ مرداد ۱۳۹۳
بیست وسوم مردادماه1393 جلسه آموزشی درخصوص پرتوها جهت کارکنان بهداشت حرفه ای برگزار گردید ۲۷ مرداد ۱۳۹۳
نماینده اداره کودکان وزارت بهداشت به همراه نماینده یونیسف نشستی هایی جداگانه با مادران دارای کودک زیر 6 سال ، رابطین بهداشتی و... داشتند: ۲۴ مرداد ۱۳۹۳
درتاریخ شانزدهم مرداد ماه1393 جلسه درون بخشی مرگ و میر کودکان یک تا 59ماهه در محل دفتر سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه تشکیل گردید ۲۰ مرداد ۱۳۹۳
همزمان با تجمع بزرگ جامعه پزشکی درسراسر کشورجهت حمایت از مردم مظلوم غزه ، در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیزتجمعی به همین مناسبت برگزارشد: ۱۹ مرداد ۱۳۹۳
پانزدهم مردادجلسه ای در خصوص معرفی روشهای صحیح استفاده از مواد ضدعفونی کننده تشکیل گردید. ۱۹ مرداد ۱۳۹۳
روز یکشنبه دوازدهم مردادماه 1393، مرکز بهداشتی درمانی سرونو مورد بازدیدقرارگرفت ۱۲ مرداد ۱۳۹۳
طی هفته گذشته مراکز بهداشتی درمانی حاج دایی ، سجادیه وحاج سارابی توسط دکتر نصیری بازدید شدند: ۱۲ مرداد ۱۳۹۳
10-16مرداد ماه (1-7 آگوست 2011)هفته جهانی تغذیه با شیر مادر است. ۱۰ مرداد ۱۳۹۳
روز پنجشنبه دوم مردادماه 93، آقای دکتر نصیری سرپرست مرکز بهداشت کرمانشاه ،ازمراکز بهداشتی درمانی مرصاد واعتصام بازدیدنمود: ۴ مرداد ۱۳۹۳
سی ویکم تیرماه جلسه برون بخشی در خصوص اجرای برنامه های هفته جهانی شیر مادر با حضور نمایندگان ادارات ومسئولین برنامه شیرمادر بیمارستانهای دوستدارکودک برگزار گردید ۴ مرداد ۱۳۹۳
ازخانواده جانبازشهیدمرادقبادی مهر تجلیل شد: ۱ مرداد ۱۳۹۳