روز جهانی ایمــنی و بهداشت حرفه ای سال 1390:

 

 28 april

مقدمه:
سازمان بین المللی کار (ILO) از سال 2003 با هدف پیشگیری از حوادث وبیماریهای شغلی مراسمی را در این روز که در ایران مصادف با 8 اردیبهشت ماه است برگزار می کند .روز جهانی ایمنی وسلامت شغلی در واقع یک فعالیت سالیانه بین المللی برای نهادینه کردن کار سالم و ایمن در سرتاسر جهان است که در 28اوریل هر سال این  مراسم برگزار می شود .برگزاری این مراسم یک بخش مهم از استراتژیهای جهانی سازمان بین المللی کار برای ارتقای ایمنی وسلامت شغلی در همه محیط های کاری است .که باعث ارتقای آگاهیهای مردم وهمچنین افزایش امنیت وسلامت در محیط کار می شود .
سازمان بین المللی کار ILO    از برگزاری این مراسم توسط کلیه دولتها ،سازمانها وبخش های خصوصی وکارفرمایان وکارخانجات حمایت وپشتیبانی می کند .

**********************************************************
درباره روز جهانی ایمــنی و روز جهانی ایمــنی و بهداشت حرفه ای سال 2011میلادی (  1390هجـــری شمسی):


شعار روز جهانی ایمنی وبهداشت حرفه ای  در سال ۲۰۱۱ ( هشتم اردیبهشت ماه۱۳۹۰) عبارتست از :

سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای ، ابزاری برای بهبود مستمر

 OSH management system: A tool for continual improvement

 
 
 
روز جهانی ایمنی وبهداشت حرفه ای
 
1برای دریافت پوستر فوق دراندازه بزرگ اینجـــــــا کلیـــــــک کنید

 

برای مشاهده تاریخچه روز جهانی ایمــنی و روز جهانی ایمــنی و بهداشت حرفه ای اینجــــــــــــــا کلیــــــــک کنیــــــــد:

 

***********************************************

برچسب ها: روز جهانی ایمــنی و بهداشت حرفه ای