آرشیو ماهیانه

اخبار شهریور 1389

عنوانتاریخ انتشار
در تاریخ 25/6/89 برنامه آموزشی "شناخت کانونهای خطر در فرآیند پخت مواد غذایی " برگزار گردید. ۳۰ شهریور ۱۳۸۹
برنامه آموزشی شرایط جوی محیط کار که مقرر بود در تاریخ 1/7/89 توسط واحد بهداشت حرفه ای برگزار گردددر تاریخ 18/7/89 خواهدشد. ۳۰ شهریور ۱۳۸۹
درتاریخ 24/6/88 برنامه آموزشی روشها و وسایل نمونه برداری توسط واحد بهداشت حرفه ای برگزار گردید ۲۷ شهریور ۱۳۸۹
پایگاه بهداشتی ابوذر به مرکز بهداشتی درمانی جعفر آباد منتقل گردید ۲۳ شهریور ۱۳۸۹
نظر به نیاز بیماران پوستی منطقه غرب کشوریک دستگاه فتوتراپی در مرکز بهداشتی درمانی حاج دایی نصب وراه اندازی شد همچنین یک دستگاه الکتروفورز در مرکز بهداشتی درمانی حافظیه نصب گردید ۱۶ شهریور ۱۳۸۹
در روز پزشک ودارو ساز وجهت ارج نهادن به زحمات این عزیزان با اهداء لوح تقدیر از ایشان قدردانی گردید. ۱۶ شهریور ۱۳۸۹
درتاریخ 24/6/88 و 1/7/88برنامه آموزشی روشها و وسایل نمونه برداری شرایط جوی محیط کار توسط واحد بهداشت حرفه ای برگزار می گردد ۱۴ شهریور ۱۳۸۹
درتاریخ 7/6/89جلسه آموزشی تحت عنوان التور درمحل سالن همایشهای مرکزبهداشت شهرستان کرمانشاه جهت کارکنان ادارات مختلف برگزار گردید. ۷ شهریور ۱۳۸۹
در تاریخ 6/6/89ودر پنجمین روز ازهفته دولت باحضوراستاندارمحترم وجمعی از مسئولین ادارات وارگانهای دولتی، مرکز بهداشتی درمانی جعفر آباد افتتاح گردید. ۷ شهریور ۱۳۸۹
واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه در برنامه نهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاههای علوم پزشکی فعالیت نظارتی چشمگیری داشت ۲ شهریور ۱۳۸۹
در تاریخ 2/6/89 ودر اولین روز از هفته دولت ،طی مراسمی خانه بهداشت نوجوب از توابع مرکز بهداشتی درمانی سرونو افتتاح گردید. ۲ شهریور ۱۳۸۹