آرشیو ماهیانه

اخبار آبان 1389

عنوانتاریخ انتشار
درتاریخ 24/8/89برنامه آموزشی درخصوص مراکز بهداشت کار، جهت کاردان وکارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در کارخانجات وشرکتهای حوزه تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار گردید ۲۴ آبان ۱۳۸۹
درتاریخ 20/8/88 کارگاه بیماریهای غیرواگیر در سالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزار گردید ۲۳ آبان ۱۳۸۹
در تاریخ 19/8/1389مراسم تجلیل از بهورزان مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار گردید ۲۰ آبان ۱۳۸۹
در تاریخ 18/8/1389کلاس توجیهی در خصوص نحوه تکمیل پرونده سلامت مدرسه برای مسئولین بهداشت مدارس مراکز شهری وروستایی برگزار گردید ۱۹ آبان ۱۳۸۹
کارگاه آموزشی یکروزه آشنایی به قوانین بهداشت شهری وشرح وظایف ادارات ذیربط با بهداشت عمومی شهر برگزار گردید. ۱۷ آبان ۱۳۸۹
آقای دکتر نصیری ؛ با اعضای تیم فوتسال مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه دیدار و به بررسی مسائل ومشکلات آنان پرداخت ۱۶ آبان ۱۳۸۹
در جلسه ای باحضورسرپرست مرکزبهداشت شهرستان کرمانشاه ومسئولین واحدهای ستادی مسائل ومشکلات مرکز بهداشتی درمانی ثامن الائمه مورد بررسی قرار گرفت ۱۶ آبان ۱۳۸۹
در تاریخ 19/8/1389مراسم تجلیل از بهورزان مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار می گردد ۹ آبان ۱۳۸۹
در تاریخ2/8/89 جهت مدیران ، پزشکان و عوامل اجرایی حج تمتع سال 1389 جلسه آموزشی توجیهی در خصوص بیماریهای واگیر برگزار گردید ۴ آبان ۱۳۸۹