آرشیو ماهیانه

اخبار آذر 1389

عنوانتاریخ انتشار
تاکنون تعداد1836دوز واکسن انسانی جهت کارکنان بیمارستانها وسایر ادارات ذیرط تزریق گردیده است ۲۸ آذر ۱۳۸۹
صدور مجوز انجام معاینات کارگران ویژه پزشک عمومی ۲۸ آذر ۱۳۸۹
مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه به تعدادی پزشک واجد شرایط جهت اشتغال به عنوان پزشک خانواده نیاز دارد. ۲۷ آذر ۱۳۸۹
به منظور رفاه حال همشهریان گرامی؛ بزودی مرکز دوم انجام آزمایشات ازدواجی واستخدامی در مرکز بهداشتی درمانی فرهنگیان فاز دوکرمانشاه دایر خواهد شد ۲۳ آذر ۱۳۸۹
در تاریخ22و23/9/1389 کارگاه آموزشی برنامه ریزی وطرح درس براي داوطلبان سلامت حوزه شهرستان کرمانشاه برگزار گردید ۲۳ آذر ۱۳۸۹
دورجدید پایش از مراکز بهداشتی درمانی شهری وروستایی باحضور مستقیم آقای دکتر نصیری سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه درحال انجام است ۲۱ آذر ۱۳۸۹
همایش هفته جهانی مبارزه با ایدزدر تاریخ 15/9/89 توسط واحد پیشگیری ومبارزه با بیماریها وبا همکاری واحد آموزش سلامت مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزارگردید. ۱۶ آذر ۱۳۸۹
امسال برنامه های روز جهانی داوطلب وهفته مربوط به آن با شعار "شهر وشهروندی سالم با مشارکت داوطلبان سلامت" برگزار می گردد: ۱۶ آذر ۱۳۸۹
در تاریخ 11/9/89 برنامه آموزشی بیماریها وعوارض ناشی از صدا وارتعاش درمحیط کار برگزارگردید. ۱۵ آذر ۱۳۸۹
برنامه آموزشی بیماریها وعوارض ناشی از صدا وارتعاش درمحیط کار در تاریخ 11/9/89 توسط واحد بهداشت حرفه ای برگزار می گردد. ۸ آذر ۱۳۸۹
در تاریخ 7/9/89برنامه آموزشی ارزشیابی رسانه ها برگزار گردید ۷ آذر ۱۳۸۹
در تاریخ های 29و30آذر ماه ،کارگاه آموزشی راهنمای تکمیل فرم های تنظیم خانواده برگزار گردید ۷ آذر ۱۳۸۹