آرشیو ماهیانه

اخبار اردیبهشت 1390

عنوانتاریخ انتشار
روز یکشنبه مورخ25/2/90اکیپ ویژه مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه درمعیت آقای دکترنصیری سرپرست این مرکز ازوضعیت بهداشتی عشایر منطقه کنشت بازدید بعمل آورد ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
درهفته سلامت امسال سامانه مشاوره الکترونیکی سلامت آغاز به کار کرد ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
بازهم گرد وغبار غلیظ کرمانشاه رافراگرفت ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
درتاریخ21/2/90به مناسبت روز جهانی تالاسمی درمرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه سمینار آموزشی برگزار گردید ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
درتاریخ19/2/90به مناسبت هفته جهانی ایمنی راهها جلسه آموزشی برگزار گردید ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
درتاریخ 20/2/90با حضورمعاونت محترم بهداشتی دانشگاه افتتاحیه طرح مقاوم سازی دندان(فلورایدتراپی) مدارس ابتدایی انجام شد ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
ویرایش جدیدفرم پرونده پزشکی شاغل ودستورالعمل مربوطه ابلاغ گردید: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
درتاریخ 14/2/90جلسه آموزشی درخصوص بیماریهای تب مالت ،هاری و... برگزار گردید ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
درتاریخ 11/2/90مراسم گرامیداشت روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای و روزجهانی کاروکارگر درمرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه برگزار شد ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
باهماهنگی ودستور مقام قضایی مقدار 630 کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته معدوم گردید ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
مرحله اول طرح تکمیلی واکسیناسیون فلج اطفال از سوم تا پنجم اردیبهشت ماه سال1390 اجرا گردید. ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
به مناسبت روز آزمایشگاه،توسط آقای دکتر نصیری سرپرست محترم مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه ازتمامی پرسنل زحمتکش علوم آزمایشگاهی شاغل درواحدهای تابعه این مرکزتقدیربعمل آمد ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
به مناسبت روز پرستار ،توسط آقای دکتر نصیری سرپرست محترم مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه از کلیه پرستاران وبهیاران شاغل دراین مرکز تقدیروتشکر بعمل آمد ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
عملکرد واهم فعالیت های واحد درمان و طرح وگسترش مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه درایام هفته سلامت سال1390 اعلام گردید: ۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
درتاریخ 5/2/90 وباحضور جناب آقای دکتر حمزه معاونت محترم بهداشتی دانشگاه جلسه ای درمرکزبهداشتی درمانی چنارتشکیل گردید ۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
درمراسم اختتامیه هفته سلامت ،آقای دکتر نصیری سرپرست مرکزبهداشت شهرستان کرمانشاه وآقای کاظمی مسئول روابط عمومی این مرکز بعنوان دوستداران سلامت لوح تقدیردریافت کردند ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
درتاریخ 5/2/90 وباحضور جناب آقای دکتر حمزه معاونت محترم بهداشتی دانشگاه خانه بهداشت شینه افتتاح گردید ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
برخی از فعالیت های واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه درایام هفته سلامت 1390: ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
خانم کرمی کارشناس مسئول واحدبهداشت مدارس مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه فعالیت های این واحد را در هفته سلامت 1390 اعلام کرد ۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
درتاریخ 11/2/90 همایشی به مناسبت روز جهــانی ایمنی وبهداشت حرفه ای برگزار می گردد ۳ اردیبهشت ۱۳۹۰
در تاریخ 29/1/90وبه مناسبت هفته سلامت یک جلسه آموزشی جهت کارگران شرکت پتروشیمی بیستون برگزار گردید. ۳ اردیبهشت ۱۳۹۰
در تاریخ 28/1/90وبه مناسبت هفته سلامت یک جلسه آموزشی جهت کارگران شرکت کشت وصنعت نازگل کرمانشاه برگزار گردید. ۳ اردیبهشت ۱۳۹۰